Crna Gora: EPCG planira 12 miliona eura za drugi blok TE Pljevlja

, Investitori

Elektroprivreda je planom javnih nabavki za ovu godinu planirala da potroši 12 miliona eura za projekat izgradnje drugog bloka Termoelektrane Pljevlja iako izvođač radova Škoda Praha još nije našla kreditora za projekat, čija će ukupna cijena biti 324,5 miliona eura, piše Dan. To pokazuje plan javnih nabavki preduzeća. Taj iznos će se, ukoliko sve bude išlo po planu sa projektom, utrošiti na angažovanje revizione komisije, stručnog nadzora, inženjera nad realizacijom projekta, nabavku i montiranje opreme, te pripremu prateće dokumentacije.

Česi od kraja septembra, kada je potpisan ugovor o izradi glavnog projekta i ugovor o izvođenju radova, nijesu našli kreditora, ali jesu partnera u ovom poslu. U pitanju je Dženeral elektrik, koji treba da im pomogne da nađu banku koja će im dati kredit za TE na ugalj, koje se sve manje grade u Evropi i svijetu. Zbog toga ČEZ grupa, vlasnik Škode Praha, planira da prodao dio ili čak kompletan udio u toj kompaniji. Dodatan problem u pronalaženju kreditora je što je Škoda Praha 2014. i 2015. godinu poslovala sa gubitkom.

Najveći dio javnih nabavki u iznosu od 10,7 miliona eura, kako su naveli iz EPCG, odnosi se na angažovanje revizione komisije, stručnog nadzora i inženjera nad realizacijom projekta za planirani period projektovanja i izvođenja radova.

“Te nabavke predstavljaju zakonsko-ugovornu obavezu EPCG kao i adekvatno planiranje realizacije projekta od stručnog tima EPCG. Shodno potpisanim ugovorima, Škoda Praha će, kao takozvani EPC ugovarač, izraditi projekat, opremu i realizovati same radove na izgradnji drugog bloka”, kazali su Danu iz EPCG.

Predmetnim ugovorima, kako su istakli, predviđeno je da se projekat mora u potpunosti realizovati u skladu sa pozitivnom zakonskom regulativom Crne Gore, kao i najstrožim evropskim standardima iz oblasti zaštite životne sredine.

“Shodno važećem zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, sami glavni projekat koji izrađuje projektant, u ovom slučaju Škoda Praha, potrebno je revidovati shodno članu 86 zakona od strane revizione komisije koju je obavezan da imenuje investitor, odnosno EPCG. Sličan koncept je vezan i za samo izvođenje radova, shodno članu 114 zakona tokom izvođenja radova investitor je u obavezi da imenuje stručni nadzor”, saopštili su iz EPCG.

Iz EPCG su naveli, da je iz navedenog jasno, da pomenute aktivnosti nijesu obaveza Škode Prahe kao projektanta, isporučioca opreme i izvođača radova, već predstavljaju zakonsku, to jest ugovornu obavezu EPCG.

“Prema iskustvima iz međunarodne prakse, ukupni troškovi u vezi sa predmetnim aktivnostima okvirno iznose od tri do pet odsto ukupne vrijednosti projekta”, naveli su iz energetske kompanije.

Ostatak nabavki do iznosa od 12 miliona, odnosi se na prateće aktivnosti koje se tiču zakonske obaveze priključenja novog bloka na elektroprenosni sistem koje će se realizovati u saradnji sa CGES-om, zatim nabavku i montiranje opreme, te pripremu prateće dokumentacije.

“Što se tiče vremenske realizacije projekta krajem februara se očekuje podnošenje konačne ponude Škode Prahe, koja će se realizovati u saradnji sa kompanijom Dženeral elektrik, u vezi sa finansijskim modelom realizacije projekta. Svakako je moguće očekivati početak radova na drugom bloku u ovoj godini i sa njima će se otpočeti odmah nakon završetka pregovora o finansiranju”, zaključili su iz EPCG.

Česi imaju problema u pronalaženju kreditora iz razloga što se sve manje podržava finansiranje termoelektrana na ugalj. Ukoliko Česi ne uspiju da pronađu kreditora, iz Vlade su najavili mogućnost da EPCG sama finansira i realizuje projekat.
Ugovori sa Škoda Prahom su u duhu dobre inženjerske prakse i standardnog pristupa kod izgradnje ove vrste objekata u međunarodnoj praksi pripremljeni na bazi FIDIC uslova ugovaranja izdatih od strane Međunarodne asocijacije inženjera-konsultanata, kazali su iz EPCG.

“U ovom konkretnom slučaju na osnovu žutog FIDIC-a koji kao takvi predviđaju i postojanje takozvane institucije inženjera nad realizacijom projekta, stučnog konsultanta kojeg je u obavezi da imenuje investitor i koji je na gradilištu prisutan tokom cjelokupnog procesa izgradnje, a definisane su i njegove obaveze tokom samog garantnog period”a, saopštili su iz EPCG.

izvor: cdm.me