Srbija: Umesto deset listova EPS od 1.jula izdaje samo „EPS Energiju“

, Investitori

Na sajtu EPS-a može se pročitati da je završena prva faza reorganizacije EPS-a i da su se dogodile statusne promene. U ovim promenama devet javnih glasila koja su postojala u okviru nekadašnjih privrednih društava EPS-a, ukinuta su.

Kako UNS saznaje, novi list EPS Energija zamenio je nekadašnji list KWh.

Do 1.jula, u okviru EPS-a štampani su listovi: Kolubara (Lazarevac), TENT (Obrenovac, TE – KO Kostolac (Kostolac), Elektrovojvodina (Novi Sad), Elektrodistribucija (Beograd), Elektrosrbija (Kraljevo), Jugoistok (Niš), Centar (Kragujevac), časopis Drinsko-limse hidroelektrane – DLHE i KWh.

Periodika zilaženja bila je različita. Najveći broj časopisa bili su mesečnici, dok su neki izlazi i dva puta godišnje.

Poslednji brojevi ovih devet listova izasli su u junu, a prvi broj „EPS Energije“ objavljen je 1.jula.

Kako za UNS kažu kolege koje su radili na ovim listovima, tokom maja menadžment EPS.a pozvao je glavne urednike listova i saopštio im da od 1.jula, u skladu sa reorganizacijom čitavog preduzeća, ovi časopisi neće više postojati.

„Nisu nam rekli šta će biti sa raposlenima, za sada se ništa ne zna“, kaže jedan od sagovornika UNS-a koji je želeo da ostane anoniman i dodaje da svi radnici još uvek rade, ali sada za list „EPS Energija“.

„Nezvanično je rečeno da za sada svi ostaju da rade, ali se po formi da u EPS-u postoji višak radnika. Među kolegama se javlja strah i nepoverenje u ono što nam je rečeno“, kaže drugi kolega.

U maju je urednicima rečeno da je u skladu sa novom organizacijom EPS-a neophodno formirati jedan korporativan časopis umesto deset postojećih.

Kako stoji u zapisniku sa sastanka do kojeg je UNS došao, direktorka Sektora za odnose s javnošću EPS-a Jelena Vujović ukazala je da „formiranje jednog korporativnog časopisa neće umanjiti značaj dosadašnjih privrednih društava-budućih organa, niti će umanjiti prisustvo u novom korporativnom časopisu“

Šefica službe za odnose s javnošću EPS-a Alma -Muslibegović, na sastanku je navela da „ novi koncept časopisa podrazumeva da će više pažnje biti posvećeno delatnostima EPS grupe i vestima važnim za ceo sistem“, piše u zapisniku.

Jedan od sagovornika UNS-a ipak istiše da je gašenjempojedinašnih listova i formiranjem jednog na nivou Elektroprivrede manja vidljivost aktivnosti ogranaka firme.

„Činjenica je da nam je smanjen obim posla. Sada smo svi neka vrsta dopisničkih službi. Ranije smo imali prostora da objavljujemo sve što se dešava u našem privrednom društvu, radnici su uvek imali svoje mesto u novinama, ali sada će biti objavljivani samo najvažniji tekstovi jer iz ovih ogranaka mora da bude bar po neka informacija, svako ima po tri četiri strane“, kaže jedan od kolega.

UNS raspolaže informacijom da je u devet ugašenih listova ukupno radilo oko 50 radnika.

Na pitanja UNS-a na koji način će biti rešen status novinara i medijskih radnika koji su do sada radili u ovim javnim glasilima, da li će i koliko njih ostati bez posla, kao i da li će se i u čemu razlikovati uređivači koncept novog korporativnog glasila “EPS Energija“ u odnosu na dosadašnju uređivačku politiku, iz elektroprivrede nismo dobili odgovore.

izvor: uns.org.rs

error: Content is protected !!