Crna Gora: U obnovljive izvore energije investirano skoro 180 miliona eura

, Vesti

Ukupna vrijednost dosadašnjih investicija, koje podrazumijevaju izgradnju i stavljanje u funkciju objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, dostigla je skoro 180 miliona eura, od čega najveću vrijednost ima investicija u vjetroelektranu Krnovo koja iznosi 143 miliona eura.

Iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da je preostalih skoro 35 miliona eura vrijednost investicija za 12 malih hidroelektrana koje su do sada dobile status povlašćenog proizvođača.

“Pojedinačna vrijednost tih 12 mHE kreće se od uloženih 1,3 miliona do skoro osam miliona eura. Svi ovi objekti, nakon isteka koncesionog ili perioda zakupa zemljišta, prelaze u vlasništvo države”, kazali su iz Ministarstva.

Država Crna Gora od tih investicija ima značajne prihode po više osnova i to prihode od poreza na dodatu vrijednost, kao i one od koncesione naknade.

“Samo po osnovu obaveze investitora da plati PDV, državi je do sada od povlašćenih proizvođača isplaćeno skoro milion eura”, precizirali su iz Ministarstva.

Po osnovu obaveze plaćanja koncesione naknade, kako su dodali, država je u prethodne tri godine prihodovala više od 800 hiljada eura.

“Interesi države su, po pitanju koncesione naknade, u potpunosti zaštićeni u smislu da se ona prikuplja na osnovu plana proizvodnje energije koji dostavlja investitor, odnosno na osnovu ostvarenja ukoliko je proizvodnja veća od planirane. Dakle, koncesiona naknada se isplaćuje na osnovu iznosa koji je veći”, objasnili su iz Ministarstva.

Investitor za projekat vjetroelektrane Krnovo, francusko-austrijski konzorcijum Akuo Energy SAS – Ivicom Consulting, do sada je, kroz pravičnu naknadu za ekspropisanje zemljišta isplatio preko 600 hiljada EUR vlasnicima nepokretnosti na području Krnova.

Iz Ministarstva su ocijenili da značajne benefite od realizacije tih projekata ima i lokalno stanovništvo.

“Osim koncesione naknade, koju pored države ubira i lokalna samouprava, investitori u velikoj mjeri ulažu i u poboljšanje kvaliteta života u tim područjima”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da su kroz realizaciju projekata izgradnje mHE, koje se najvećim dijelom grade u manje razvijenim područjima Crne Gore, investitori značajno uložili u izgradnju putne i elektroenergetske infrastrukture, kao i realizaciju mnogih projekata kroz višenamjenska rješanja, poput izgradnje ribnjaka i vodenica, elektrifikacije katuna, rekonstrukcije javne rasvjete i slično.

“Sa druge strane, u skladu sa evropskom praksom i obavezama koje je preuzela, država otkupljuje energiju proizvedenu iz obnovljivih izvora, koju jednim dijelom finanira iz naknade za obnovljive izvore”, naveli su iz Ministarstva.

Naknada se prikuplja prema planu, a isplaćuje po ostvarenju, što znači da se država zaštitila na način da je rizik koncesionara da li će uspjeti da ostvari plan, u zavisnosti od vremenskih uslova.

“Dakle, koncesionar ne može tražiti naknadu pravdajući neostvarenje plana vremenskim uslovima na koje su, inače, obnovljivi izvori vrlo osjetljivi. Naknada koja je prikupljena, a koja nije ostvarena, prebacuje se za narednu godinu i za toliko se umanjuje iznos naknade za tu godinu”, zaključuje se u saopštenju.
izvor: m.cdm.me

error: Content is protected !!