BiH: Dinamika povlačenja termokapaciteta

, Vesti

U skladu sa obavezama preuzetim u okviru Energetske zajednice (EnZ), Bosna i Hercegovina, kao i druge zemlje regiona i potpisnice ugovora o osnivanju EnZ, mora sukcesivno ugasiti zastarele termokapacitete. U ovom prelaznom periodu biće sproveden niz mera kako bi se smanjile štetne emisije, i nastavio rad postrojenja u skladu sa EU direktivama transponovanim u domaće zakonodavstvo i obavezama koje proističu iz članstva u EnZ.

Bosna i Hercegovina ima četiri termoelektrane (Tuzla, Kakanj, Ugljevik i Gacko) sa devet blokova koji su u funkciji. Svi blokovi su izgrađeni pre 1990. godine i karakteriše ih niska energetska efikasnost. One u proseku troše između 11.500 i 14.500 kJ/KWh i njihova energetska efikasnost kreće se između 25 i 31 odsto.

Sve postojeće termoelektrane trebale bi sukcesivno prestati sa radom u periodu od 2015. do 2030. godine. Do tada, urađeni su planovi kako bi se ispoštovale direktive o velikim ložištima i industrijskim emisijama, što uključuje 181 milion evra koji će bi uloženi u modernizaciju i 87,8 miliona za smanjenje štetnih emisija.

Gašenje blokova planirano je sledećim tempom:

U okviru TE Kakanj, povlačenje bloka 5 (110 MW) planirano je 2019, bloka 6 (110 MW) 2027. i bloka 7 (230 MW) 2030. godine.

Kada je u pitanju TE Tuzla, gašenje bloka 3 (110 MW) predviđeno je 2015, bloka 4 (200 MW) 2018, bloka 5 (200 MW) 2024. i bloka 6 (215 MW) 2030. godine.

Povlačenje TE Ugljevik (300 MW) planirano je 2025. godine, a TE Gacko (300 MW) 2030.godine.

Izvor; www.seec.rs

error: Content is protected !!