Albanija: Bernska konvencija zahteva obustavljanje gradnje hidroelektrana na Vjosi

, Vesti

Stalni komitet Bernske konvencije pozvao je da se obustave radovi na hidroelektranama koje bi trebalo biti izgrađene na reci Vjosa – HE Počem i Kalivci.

Tokom godišnjeg sastanka Stalnog komiteta u Strazburu (od 3. do 6. decembra), komitet je još jednom pozvao albanske vlasti da obustave sve pripreme vezane za dva hidroenergetska projekta – Počem i Kalivaci – do završetka strateške procene uticaja na životnu i društvenu sredinu. Vjosa je prepoznata kao poslednja velika divlja reka u Evropi.

U 2018. godini, kada je prvi put otvoren slučaj Vjose, komitet je pozvao na zabranu daljih procedura vezanih za planiranje, ali su albanske vlasti ignorisale taj zahtev.

Komitet je ove godine ponovo izrazio zabrinutost zbog prijavljenih planova za izmenu granica zaštićenog područja Vjosa-Narte, koje je kandidat za uključivanje na Smaragdnu listu (Ekološka mreža područja od posebnog značaja za očuvanje). Modifikacija predviđa smanjenje površine zaštićenog područja.

Albanske nacionalne vlasti nisu prisustvovale sastanku, ali su učestvovali Olsi Nika iz udruženja EcoAlbanija i Ulrich Eichelmann, koordinator kampanje „Save the Blue Heart of Europe“.

„Pozitivan je signal da je poruka Bernske konvencije albanskoj Vladi glasna i jasna: Albanija krši konvenciju ako sledi ove planove. Međutim, na albanskoj Vladi je da prihvati savete Stalnog komiteta“, kaže Ulrich Eichelmann ispred organizacije Riverwatch.

Izvor: energjia.al

error: Content is protected !!