Albanija: Energetski projekat se produžava za godinu dana, Vlada otkazuje 17,6 miliona evra iz kredita Svetske banke

, Vesti

Rok za završetak projekta oporavka albanskog sektora energetike, koji je podržala Svetska banka, biće odložen za godinu dana, tako da je novi rok 30. novembar 2020. godine. U konačni predlog, koji bi bord banke trebao da usvoji, uključen je zahtev za otkazivanje 17,6 miliona evra iz kreditnog aranžmana. Prema objašnjenju Vlade Albanije, ovo je omogućeno zahvaljujući uštedama ostvarenim u prethodnom periodu.

Delimično otkazivanje kredita najvećim delom omogućeno je uštedama od 0,7 miliona evra u prvoj kompenenti projekta, smanjenjem plana nabavke niskonaponskih mernih uređaja od strane OSHEE za 13 miliona evra, otkazivanjem tehničke pomoći za uspostavljanje tržišne platforme, u vrednosti od 2,5 miliona evra, kao i tehničke pomoći koju obezbeđuju razvojni partneri, u iznosu od 1,5 miliona evra.

Produženje roka za godinu dana biće usmereno na instaliaciju opreme koja je deo druge komponente projekta. Pokazatelji performansi preispitani su u pogledu uticaja na smanjenje gubitaka, a oni bi u 2022. godini trebali iznositi 16,5 procenata.

Ukupna inicijalna vrednost projekta je 112 miliona evra, a nakon otkazivanja 17,6 miliona evra, preostali iznos je 94,4 miliona evra.

Ranije ovog meseca, Svetska banka je revidirala ukupnu procenu projekta. U svom izveštaju, Svetska banka je navela da je ukupni učinak projekta umereno zadovoljavajući, što predstavlja napredak u odnosu na prethodni izveštaj, ali da je ukupni rizik projekta i dalje visok.

Implementacija projekta je ubrzana nakon procene sredinom godine. Projekat je doprineo smanjenju gubitaka električne energije u Albaniji povećanjem pouzdanosti mreže na srednjem naponu na području Tirane. Na osnovu trenutnog statusa projekta, rejting implementacije je revidiran nagore, na umereno zadovoljavajući. U toku je restrukturiranje projekta, što uključuje produžetak projekta za godinu dana, saopštila je tom prilikom Svetska banka.

Projekt oporavka energetskog sektora u Albaniji započet je 2015. godine, nakon što je Svetska banka odobrila zajam od 150 miliona evra. Do novembra ove godine isplaćeno je 78 miliona dolara.

Izvor: monitor.al

 

error: Content is protected !!