Albanija: Gasovod TAP, prilika ili prevara za Albaniju

, Vesti

Pripreme za izgradnju albanskog dela Transjadranskog gadovoda TAP, ne odvijaju se prema planu, a privatni interesi se stavljaju ispred javnog, pokazuje novi izveštaj o napretku projekta.
Političari i preduzetnici predstavili su TAP kao projekat koji će doneti velike benefite.

Međutim, u izveštaju se navodi da će koristi od projekta imati nekolicina, dok će potencijalni rizik biti prebačen na siromašno albansko stanovništvo.
TAP je zapadni deo južnog balkanskog koridora, mega interkonekcionog gasnog projekta, čija vrednost je procenjena na 45 milijardi dolara.

Promoteri projekta, uključujući EU, nadaju se da će gasovod prenositi kaspijski gas ka Evropi, preko Turske, Grčke i Albanije, do finalne destinacije u južnoj Italiji.
Iako označen kao projekat „privatnog sektora“, TAP će biti moguć jedino uz podršku javnih finansija.

Trenutno se razmatra mogućnost javnog kredita koji će obezbediti Evropska banka za obnovi i razvoji Evropska investiciona banka.

Pored toga, garancije za projekat bi trebala da obezbedi albanska država, kako je naglašeno u Vladinom sporazumu, koji definiše uslove za realizaciju projekta, uprkos budžetskim ograničenjima sa kojim se Albanija suočava.
Izgradnja gasovoda ne odvija se prema rasporedu, uz veoma složenu situaciju u vezi sa eksproprijacijom zemljišta i pregovorima o kompenzaciji sa lokalnim zajednicama, koji su još uvek u toku.

error: Content is protected !!