Albanija: HE Moglice započinje proizvodnju u drugom kvartalu

, Vesti

Očekuje se značajan rast proizvodnje hidroenergije u Albaniji nakon puštanja u rad  u drugom kvartalu hidroelektrane Moglice, koja će biti najveća hidroelektrana u zemlji nakon elektrana u Drinskoj kaskadi. Tom Christian Larsen, generalni direktor kompanije Devoll Hydropower, ogranka Statkrafta, kaže da to predstavlja finalizaciju projekta na reci Devoll. Kompanija već upravlja hidroelektranom Banje, koja je u sklopu projekta puštena u rad pre nekoliko godina. Očekuje se da će stavljanje HE Moglice u pogon povećati proizvodnju električne energije u Albaniji za 17%.

Larsen kaže da su prioritetni ciljevi kompanije u 2019. godini bili završetak glavnih građevinskih radova na HE Moglice i početak kreiranja akumulacije Moglice. Istovremeno, ostvarena je zadovoljavajuća proizvodnja električne energije u HE Banje.

On je dodao da će tokom 2020. godine fokus će biti na pokretanju komercijalnih operacija HE Moglice, koje bi trebale otpočeti u drugom kvartalu 2020. godine. Ovo će označiti završetak radova na obe hidroelektrane čija je izgradnja planirana u okviru kompanije Devoll Hydropower.

Larsen je pozdravio dalje strukturne promene u sektoru energetike. Konkretno, otvaranje albanske energetske berze biće važan korak u postizanju transparentnog i likvidnog tržišta, koji će približiti albanski energetski sektor evropskim standardima.

Izvor: energjia.al

error: Content is protected !!