Albanija i Crna Gora bez dogovora o gradnji HE na Cijevni

, Vesti

Međudržavna komisija Crne Gore i Albanije za upravljanje vodama nije uspela da se saglasi da li izgradnja malih hidroelektrana na Cijevni na albanskoj teritoriji negativno utiče na tu reku, saopšteno je nakon sednice.

Albanska strana smatra da uticaj ne postoji, a crnogorska je poručila da treba uvesti moratorijum na dalje radove, sve dok se stručno i tehnički ne dokaže da li ima uticaja, navodi se u saopštenju ministarstva poljoprivrede Crne Gore.

Kako dodaju, crnogorska strana je naglasila da je dokumentacija koju je dostavila Albanija u vidu preliminarnih procena uticaja na životnu sredinu kasno dostavljena, nepotpuna i da nema vrednost u tehničkom smislu ;zato što se radi o studijama izrađenim 2016 i 2017, u kojima ne postoje tehnički podaci koji bi ukazali na prekogranični uticaj mini hidroelektrane na ukupni režim voda.

Albanska strana se na zahtev crnogorske komisije obavezala da će u roku od 15 dana dostaviti informaciju o trenutnom stanju kao i planu dalje izgradnje MHE, navodi se u saopštenju.

Ovo je bila prva sednica međudržavne komisije koja je formirana nakon što je Crna Gora protestovala jer Albanija gradi MHE na Cijevni, smatrajući da će imati uticaja na tu reku koja protiče i kroz Crnu Goru.

Izvor: novimagazin.rs

 

error: Content is protected !!