Albanija: Izmene metodologije za obračunavanje cene električne energije za klijente Snabdevača u poslednjoj instanci

, Vesti

Potrošači na slobodnom tržištu, koji su klijenti snabdevača u poslednjoj instanci (ogranak Operatora distribucije električne energije OSHEE) platiće električnu energiju za jul po ceni od 12,75 leka (10,5 evrocenti) po KWh. Nedavnom odlukom Regulatorne agencije za energetike (ERE) podržana je tarifa koju je predložio sam OSHEE uzimajući u obzir sve elemenate cene.

Prema dokumentu, OSHEE je za pokrivanje potrošnje tokom jula 2019. godine realiovao proceduru kupovne električne energije na slobodnom tržištu, gde je postignuta maksimalna cena od 63,5 evra po MWh. OSHEE je 26. juna 2019. godine kupio 66.960 MWh za ukupno 4,25 miliona evra. To znači da su troškovi nabavke električne energije iznosili 7,75 leka (6,4 evrocenti) po KWh.

Međutim, pošto troškovi ne mogu biti postavljeni ispod cene po kojoj OSHEE kupuje električnu energiju od prioritetnih proizvođača, cena nabavke je postavljena na 8,4 leka (6,9 evrocenti) po KWh. Ovome treba dodati troškove prenosa, distribucije i administrativne troškove snabdevača.

Međutim, za razliku od prethodnih odluka, ERE je prilikom postavljanje cene rezervnog snabdevanja za jul odobrio korekciju metodologije za određivanje konačne cene, koja se odnosi na naplatu električne energije tokom vršnih sati za klijente Snabdevača u poslednjoj instanci.

Naime, ERE je i ranije tražio od OSHEE da evidentira troškove balansiranja i naplate vršnog opterećenja za klijente u portfoliu Snabdevača u poslednjoj instanci, u skladu sa  zahtevima metodologije.

OSHEE u dopisu od 26. jula 2019. godine navodi razloge za uvođenje nove vršne tarife, odnosno za uvođenje mernog sistema koji ima Active i Peak tarifu, umesto dosadašnjeg indeksa ukupnog očitavanja – Active.

S druge strane, u pogledu identifikacije troškova balansiranja, OSHEE navodi da je od svih kupaca električne energije priključenih na 35 kV mrežu, zatraženo da dostavljaju raspored očekivanog opterećenja za naredni dan u dnevnom/časovnom profilu (potrošnja električne energije po jedinici/potrebni kilovati), a koji se mora poslati putem e-maila, u formatu koji bi trebao biti završen do kraja 2019. godine, kako bi OSHEE mogao nastaviti sa nabavkom električne energije u skladu sa potražnjom i potrebama svakog potrošača, uz analizu troškova balansiranja.

U januaru 2018. godine, najmanje 90 preduzeća povezanih 35 kV bilo je primorano da izađe na slobodno tržište električne energijom. Od ovog broja, samo njih 18 je uspelo da nađe snabdevača, dok preostale potrošače snabdeva OSHEE, u skladu sa  zakonskim odredbama, tokom prelaznog perioda, koji bi trebao trajati do dve godine od početka procesa liberalizacije tržišta.

 

 

Izvor: energjia.al

error: Content is protected !!