Albanija: Izveštaj ERE za 2018. godinu, Albanija je bila neto izvoznik

, Vesti

U izveštaju za prošlu godinu albanska regulatorna agencija za energetiku ERE naglašava da je 2018. bila veoma dobra godina kada je u pitanju hidrološka situacija, zbog čega su ključni pokazatelji, u smislu reforme sektora energetike i finansijskog učinka licenciranih javnih i privatnih operatora u proizvodnji električne energije, bili na zadovoljavajućem nivou.

Kao posledica veoma dobre hidrološke situacije, prošle godine je Albanija bila neto izvoznik, sa saldom od 0,9 TWh, dok je 2017. godine uvoz iznosio skoro 3 TWh.

Ovo je treća godina, u poslednih 12 godina, u kojoj je Albanija bila izvoznik električne energije, pored 2010. i u manjoj meri 2016. godine.

Ukupna proizvodnja u 2018. godini dostigla je 5,8 TWh, od čega su javne elektrane u vlasništvu KESH proizvele 68,4%, dok su ostatak od 2,7 TWh, odnosno 31,6%, proizvele privatne hidroelektrane, što označava rast njihove proizvodnje, navodi se u izveštaju.

ERE predviđa da će se njihov doprinos ukupnoj proizvodnji povećavati, uz početak proizvodnje električne energije iz drugih obnovljivih izvora, kao što su sunce, vetar i biorazgradivi otpad, od 2019. godine.

U ukupnim troškovima OSHEE za nabavku električne energije od prioritetnih proizvođača, troškovi kupovine od HE Ašta u 2018. godini povećani su na 50,2%, sa 22,5% u prethodnom periodu.

OSHEE je od prioritetnih proizvođača kupio ukupno 1.696 GWh, po prosečnoj ceni od 66,39 evra po MWh, čime je prevaziđen plan od 1.538 GWh. Preostalih 158 GWh prebačeno je pokrivanje potrošnje klijenata u okviru univerzalne usluge.

Međutim, u opštoj slici utisak kvare javne kompanije, zbog pokazatelja koji se odnose na naplatu potraživanja. I dalje je prisutan problem koji Operator distribucije ima sa naplatnom računa, zbog čega je OSHEE u nezavidnoj finansijskoj situaciji.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!