Albanija: KESH prodao na tržištu 4.000 MWh, po ukupnoj ceni od 250.000 evra

, Vesti

Albanska energetska korporacija ponovo se odlučila za prodaju električne energije na slobodnom tržištu. Prema objavi kompanije, prodato je oko 4.000 MWh  – najviša ponuđena cena iznosila je 67,3 evra po MWh, dok je najniža bila 61,57 evra po MWh. Ukupno, КESH je na osnovu ove prodaje ostvario prihod od oko 254 hiljada evra.

Proizvodnja javne kompanije smanjena je ove godine zbog loše hidrološke situacije i ogrančene proizvodnje u kaskadnim hidroelektranama na Drinu. KESH se najvećim delom fokusirao na procedure optimizacije, iako je pre samo nekoliko dana kompanija bila prinuđena da kupuje električnu energiju na tržištu.

Prema razulatatima objavljenim na sajtu, КESH je uspeo da obezbedi 10.200 MWh, po ceni koja se kretala od 46,4 do 55,7 evra po MWh. Kupljena električna energija, obračunata po prosečnoj ponderiranoj ceni, koštala je kompaniju 537 hiljada evra.

Nepovoljna hidrološka situacija tokom ove godine rezultirala je povećanjem uvoza. Zvanični podaci za prva četiri meseca ove godinu pokazuju da uvoz električne energije ima udeo od preko 40% u ukupnoj domaćoj potrošnji. Domaća proizvodnja električne energije bila je ograničena na 1,6 miliona MWh, dok je ukupna potrošnja iznosila 2,7 miliona MWh.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!