Albanija: KESH usvojio plan upravljanja klimatskim rizicima

, Vesti

Evropska banka za obnovu i razvoj je objavila da je Albanska elektroenergetska korporacija KESH postala prva hidroenergetska kompanija koja je usvojila Plan upravljanja klimatskim rizicima, strateški dokumenta koji se bavi izazovima povezanim sa porastom temparuture i varijacijama hidroloških prilika.

Dokument je usvojio Nadzorni odbor kompanije u petak, 21. decembra.

Usvajanje plana predstavlja fazu u realizaciji kreditne linije EBRD-a od 218 miliona evra namenjenoj Albanskoj elektroenergetskoj korporaciji, kojom se podržava restrukturiranje i transformacija KESH u modernog proizvođača električne energije koji posluje na postepeno liberalizovanom tržištu, navodi se u saopštenju EBRD-a.

KESH upravlja kaskadnim hidroelektranama na reci Drin, ukupne instalisane snage 1.350 MW. Kompanija se suočava sa izazovima povezanim sa klimatskim promenama, zbog čega su biti potrebne značajne srednjeročne i dugoročne investicije.

Plan upravljanja rizikom sadrži listu strukturalnih i nestrukturalnih mera koje KESH mora provesti kako bi smanjio rizike izazvane klimatskim promenama.

Usvajanjem plana KESH je postao jedan od prvih operatora u Evropi koji će se baviti rizicima  povezanim sa klimatskih promena putem formalizovanog strateškog pristupa.

EBRD je investirala do sada 1,3 milijarde evra u 82 projekta u različitim sektorima u Albaniji, dodaje EBRD.

Izvor: energjia.al

error: Content is protected !!