Albanija: Kompanija KESH postaje i snabdevač električnom energijom

, Vesti

 

Skupština akcionara Albanske elektronergetske korporacije odobrila je nova opšta pravila organizacije komercijalnih aktivnosti KESH, navodi se u saopštenju kompanije.

Očekuje se da će ovaj dokument uvesti komercijalne aktivnosti kompanije na energetskom tržištu u novu dimenziju, imajući pre svega u vidu vršenje javnih usluga i zaštitu javnog interesa, u skladu sa odredbama zakona o sektoru električne energije, saopštio je KESH.

Nova regulativa ima za cilj komercijalizaciju aktivnosti snabdevanja električnom energijom, pre svega unutar zemlje, a zatim i na regionalnom tržištu, kao i razvijanje procedura elektronske trgovine, uz veću transparentnost, skraćenje rokova i osiguranu konkurentnost.

Licenca za snabdevanje električnom energijom, pored proizvodnje i trgovanja, predstavlja novi alat koji će obezbediti učešće kompanije KESH na albanskom tržištu električne energije, uz promociju stvaranja nove filozofije trgovanja električnom energijom, ponudu novih proizvoda na tržištu, promociju optimizacije energetskog i ekonomskog portfolia kompanije i obezbeđivanje stalne podrške u pravcu postepene liberalizacije tržišta.

Opšta pravila komercijalnih aktivnosti sastavljena su i odobrena u skladu sa Strategijom razvoja kompanije koju je usvojila Skupština akcionara, kao i preuzetim obavezama po ugovoru o zajmu potpisanom između KESH i EBRD, kao i obavezama koje je albanska Vlada preuzela odobravanjem Nacionalne energetske strategije.

 

Izvor: kesh.al

error: Content is protected !!