Albanija: Kontrola svih ugovora o izgradnji hidroelektrana

, Vesti

Nova ministarka za infrastrukturu i energetiku Belinda Baluku najavila je pokretanje procesa kontrole svih ugovora o izgradnji hidroelektrana u Albaniji koje je ministarstvo dodelilo, kao i zamrzavanje neoperativnih ugovora do završetka procesa.

U ovoj situaciji, kada imamo veći broj ugovora koji još nisu operativni, vreme je da oni budu zamrznuti, navodi Baluku u saopštenju za medije. Ona je dodala da će se sprovesti skeniranje dokumentacije, kao i pregled situacije na terenu. Proces će voditi zamenik ministra.

Kritirijumi koji će se primenjivati tokom kotrole jesu poštovanje zakona i ispunjavanje ugovornih obaveza od strane nosilaca licenci. Takođe, biće razmatrani vremenski rokovi i poštovanje propisa o zaštiti životne sredine.

Ministarka je dodala da će biti uspostavljena saradnja sa drugim državnim institucijama, kao što je Ministarstvo turizma, kako bi se napravila ravnoteža između zaštite prirode i ekonomskog razvoja.

U saopštenju se navodi da je nova ministarka tokom prvih dana od stupanja na dužnost informisana o stanju i napretku u pogledu koncesionih ugovora. Reč je o ukupno 182 ugovora, za izgradnju 144 hidroelektrane.

Trenutno radi 96 elektrana, koje pokriva 73 ugovora o koncesiji. To je razlog za reviziju svih neoperativnih ugovora, u cilju usvajanja niza zaključaka koji su neophodni za procenu strategije ovog sektora, efikasnosti politike podrške hidroelektranama koja je sprovođena tokom godina, kao i procenu njihovog socijalnog i ekonomskog uticaja.

U ovim uslovima, kada imamo daleko više neoperativnih ugovora od hidroelektrana koje su počele sa radom, neophodno je da se napravi procena mogućnosti nastavka ovih projekata, kaže Baluku.

Proces kontrole dokumentacije svih licenciranih subjekata, kao i fizičke kontrole hidroelektrana, pratiće radna grupa koju predvodi zamenik ministra Bonati.

Dodaje se da je u prethodnih pet godina napravljen veliki pomak u pogledu uređenja ovog sektora, u kome je stanje bilo na ivici kriminalnog, ali da i dalje postoje problemi koje treba rešiti.

Baluku podseća da su koncesionari obavezni da budu u potpunom skladu sa važećim zakonima koji se odnose na životnu sredinu, kao i uslovima  životne sredine utvrđenim ugovorom.

Ministarka dodaje da će svi neoperativni ugovori biti zamrznuti dok ne bude završen izveštaj o kontroli.

Ona zaključuje da male hidroelektrane doprinose ekonomskom razvoju, ali ako narušavaju prirodno bogatstvo, šteta je veća od ekonomske koristi.

Zbog toga je potreban savršen balans između ekonomskog razvoja i zaštite prirodnih dobara, što je najveća prednost koju imaju Albanci.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!