Albanija: Kredit za pomoć sektoru električne energije

, Investitori

Albanski ministar enregtike Damian Gijknuri i italijanski ambasador u Tirani Masimo Gaiani, potpisali su u četvrtak Memorandum o sporazumu za korišćenje 16,4 miliona evra kredita, koji je odobren za podršku albanskom sektoru električne energije.

U pitanju se zaostala sredstva iz programa za tehničko i upravljačko restrukturiranje kompanije KESH i unapređenje albanskog elektroenergetskog sistema – APE 1 i programa za restrukturiranje privrede, jačanje albanskog elektroenergetskog sistema i njegovu integracija u sistem Balkana – APE 2.

U okviru ova dva programa, albanska Vlada je obezbedila zajam od 93 miliona evra i donaciju od preko miliona evra.

Kompletiranje aktivnosti predviđenih ovim programom, u okviru Memoranduma o italijansko-albanskoj saradnji, koji je potpisan u Tirani u decembru 2014, Italija i Albanija su se složile da izdvoje sredstva za podršku adekvatnom upravljanju resursima zemlje, kako bi se smanjili tehnički gubici i povećala efikasnost u snabdevanju.

U Memorandumu koji je potpisan u četvratak, dogovoreno je preduzimanje sledećih prioritetnih akcija:

1. Implementacija druge faze projekta SCADA – sistema nadzora i prikupljanja podataka, čiji cilj je da se sistem upravljanja i telekontrole prilagodi evrospkim standardima, stvaranjem Dispečerskog Centra za telekontrolu CDT, čime će se povećati pouzdanost i efikasnost Albanije u pogledu interkonekcija sa susednim zemljama. Postizanje ovih ciljeva je jedna od obaveza u pogledu evropskih integracija.

2. Rekonstrukcija elektrodistributivne mreže Himari-Saranda na jugozapadu zemlje, u priobalnom području koje ima visok kapacitet za razvoj turizma.

error: Content is protected !!