Albanija: Loša hidroenergetska situacija, čak i KESH kupuje električnu energiju za preko 500 hiljada evra

, Vesti

 

 

Albanska elektronoenergetska korporacija, najveći proizvođač električne energije u zemlji koji upravlja kaskadnim hidroelektranama na Drinu, bila je primorana da tokom jula kupuje električnu energiju na slobodnom tržištu. Prema saopštenju izdatom ranije ovog meseca, KESH je pokušao da kupi 10.800 MWh za snabdevanje od 00:00 do 06:00 časova.

 

Na osnovu rezultata objavljenih na sajtu kompanije, KESH je uspeo da ugovori 10.200 MWh, po ceni koja se kretala od 46,4 do 55,7 evra po MWh. Kupljena električna energija, obračunata po prosečnoj ponderiranoj ceni, koštala je kompaniju 537 hiljada evra.

Čini se da je teška hidrološka situacija primorala kompanije iz sektora energetike, posebno javne, da preduzmu drastične mere u vezi sa investicijama, poput operatora distribucije električne energije, i pronalaženjem različitih načina za ostvarivanje profita i pored niskih prihoda, kao što je slučaj sa optimizacijom, koju realizuje KESH (ovo znači da KESH prodaje određene količine električne energije u periodima sa vršnom potrošnjom po višoj ceni, a s druge strane, kupuje električnu energiju noću, po nižoj ceni).

Kompanije su priznale da će 2019. biti teška godina, slična 2017. godini, kada su za nabavku električne energije na slobodnom tržištu, zbog nedostatka proizvodnje u zemlji, angažovani i kreditni fondovi Svetske banke, namenjeni za projekat oporavka sektora energetike.

Sama Svetska banka u svom najnovijem izveštaju o projektu naglašava tešku situaciju koja se očekuje ove godine u energetskom sektoru zbog loše hidrologije.

„Finansijska održivost energetskog sektora: iako je u poslednje tri godine postignut određeni napredak, pozicioniranjem KESH-a i OST-a u nešto sigurniji finansijski okvir, OSHEE se i dalje suočava s finansijskim jazom, posebno tokom sušnih godina, kao što je bilo 2017. godine i ponovno se očekuje 2019. Uz određena kašnjenja, Veće ministara odobrilo je revidirani Finansijski plan u aprilu 2019. godine i dalo smernice za ključne finansijske elemente, kako bi se unapredila finansijska pozicija OSHEE, posebno s obzirom na predviđeno smanjenje gubitaka u periodu od 2018. do 2021. godine i određivanje prioriteta investicija usmerenih na smanjenje gubitaka “, navodi Svetska banka.

 

 

Izvor: monitor.al

 

error: Content is protected !!