Albanija: Nastavlja se izdavanje dozvola za male hidroelektrane

, Vesti

Albansko Ministarstvo industrije i energetike uključeno je u proces ubrzanog izdavanja dozvola za male hidroelektrane, kapaciteta do 2 MW. Samo juče objavljene su tri aplikacije za izgradnju hidroenergetskih objekata, dva na reci Selce i jedan na Crnom Drimu.

U 2016. Ministarstvo energetike odobrilo je desetine novih dozvola za izgradnju hidroelektrana, uglavnom kapaciteta do 2 MW. Međutim, njihovu izgradnju prati zabrinutost lokalnog stanovništva zbog štetnog uticaja na poljoprivredu i turizam.

Prema zvaničnim podacima Ministarstva, zahteve su predale kompanije E.B.S. za izgradnju MHE Muhur 2, kapaciteta do 2 MW; Selca Energija za MHE Vriela, kapaciteta do 2 MW; i W.T.S. Energija za MHE Dobrinje, takođe kapaciteta do 2 MW.
Izgradnja malih hidroelektrana smatra se efikasnim sredstvom za proširivanje investicije u građevinskom sektoru. Osim toga, za male hidroelektrane postoji garantovano tržište sa fisknim cenama. Troškovi investitora povezani su samo sa izgradnjom i održavanjem postrojenja, a profit od prodaje električne energije je osiguran.

Izgradnja malih hidroelektrana ima negativan uticaj na životnu sredinu. Međutim, na taj način ostvaruje se pozitivan uticaj na domaću proizvodnju električne energije. Male hidroelektrane proizvode više od 20% ukupne hidroenergije u zemlji, što doprinosi podmirivanju rastuće domaće potrošnje.

error: Content is protected !!