Albanija: Očekivani rast rudarskog sektora 10%

, Vesti

Industrija hroma u Albaniji beleži rast zahvaljujući širenju novih investicija, a proizvodnja ovog metala u 2018. godini rasla je najbržim tempom u prethodnoj deceniji.

Zvanični podaci Nacionalne agencije za prirodne resurse pokazuju da je proizvodnja hroma prošle godine dostigla preko 1,1 milion tona, što je za 43% više u odnosu na 2017. godinu. U odnosu na 2010. godinu, proizvodnja je povećana za 258% .

Proizvodnja je povećana zahvaljujući novim ulaganjima vlasnika rudnika, kompanije Albchrome. Uporedo sa povećanjem proizvodnje hroma, povećane su i prerađene količine. U 2018. godini, proizvodnja koncentrata hroma dostigla je 66 hiljada tona, što je za 35% više u poređenju sa prethodnom godinom. U odnosu na period pre tri godine, proizvodnja koncentrata hroma je utrostručena.

Prerada rude hroma realizovana je u 9 pogona, od 14 koliko je ukupno izgrađeno. Tokom 2018. godine, prosečan rast proizvodnje rude iznosio je 43%, koncentrata 35,4% i obojenog hroma 16,5%.

Rast rudarskog sektora očekuje se i ove godine

Rudarski sektor će u 2019. porasti za 10%, zahvaljujući ulaganjima u procese proizvodnje i prerade, dok se očekuje da cene na međunarodnim tržištima budu stabilne, izjavio je Mehmet Hasalami, direktor Programa za rudarstvo i razvoj industrije u Ministarstvu za infrastrukturu. U 2019. godini očekuju se investicije od oko 40 miliona evra, uglavnom u obasti obrade hroma, feronikla i silikata.

Rudnik hroma u Vlahu, Kukeš, investicija turske kompanije Ekin Maden Ticaret vredna 10 miliona evra, biće pokrenut ove godine. Investicija se realizuje u saradnji sa Balfin grupom, preko kompanije Albchrome Holding, koja je vlasnik 50% rudnika.

Kanadska kompanija Tirek Resources aktiviraće investiciju u postrojenje za obogaćivanje bakra u Rehovi. Rehova ima četiri ležišta bakra (Bregu i Geshtenjes, Rehova-Kanisqel, Ciflig i Dushku i Trash), kojima je ranije upravljala albanska država. Investicija predviđa izgradnju fabrike za preradu bakra koji se eksploatiše iz ova četiri ležišta.

Očekuje se da će broj zaposlenih u rudarskom sektoru u 2019. godini dostići 7.000, od trenutnih 6.700. Rudarska industrija će u 2019. godini biti ojačana zahvaljujući smanjenju troškova u sektoru prerade.

U 2018. godini, u rudarski sektor uloženo je 25 miliona evra u izgradnju dve nove prerađivačke linije kompanije Albchrome u Bulkizi i kompanije Tete Albania u Spacu, što bi trebalo značajno povećati vrednost izvoza u 2019. godini.

Investicija u pogon za proizvodnju ferohroma u Burrelu realizovana je sa najsavremenijom tehnologijom, što će povećati vrednost izvoza u 2019. godini. Zahvaljujući ovoj investiciji, postrojenje će proizvoditi 36.000 tona obojenog hroma godišnje, što je povećanje od oko 17.000 tona godišnje. Sve količine ovog proizvoda se izvoze.

Vrednost investicije turske kompanija Tete Albanija iznosi 14 miliona evra. Pored bakra, postrojenje je dizajnirano za proizvodnju koncentrata cinka i olova. U ovom trenutku završeno je 90% građevinskih radova i instalirana je oprema vredna preko 5,2 miliona evra. Proozvodna linija bi trebala biti u funkciji do kraja 2019. godine.

Trenutno u Albaniji postoji 15 postrojenja za preradu hroma, u blizini rudnika hroma u oblastima Bulkiza, Batra, Kalimaš, Burrel, Librazhd, Tropoja, u koje je investirano oko 28 miliona evra u poslednje tri godine.

Albanija ima bogate podzemne depozite hroma, bakra i gvožđa. Rast cena minerala i odnedavno hroma na međunarodnim tržištima ponovno su aktivirali nova ulaganja u ekstrakciju.

Poslednjih 30 godina tranzicije, zastarela tehnologija i fluktuacije cena na međunarodnim tržištima, ostavili su razvoj ovog sektora ispod potencijala.

Godinama su se mineralne sirovine izvozile iz Albanije odmah nakon ekstrakcije, s obzirom da nisu postojale mogućnosti za početnu preradu, zbog čega je izgubljena dodata vrednost od prodaje na međunarodnim tržištima.

Međutim, ove godine napravljeni su pozitivni pomaci u sektoru, lokalni i strani investitori otvaraju velike linije za preradu minerala kako bi povećali profit od izvoza. Albchrome je revidirao investicioni plan dodavanjem nove investicije od 10 miliona evra u postrojenje Burrel Ferrochrome i izgradnju nove peći.

Industrija ekstrakcije mineralnih sirovina, jedan od sektora koji je najviše doprineo zapošljavanju i ekonomskom rastu zemlje u periodu diktature, u poslednje vreme pokušava ostvari rast uvođenjem savremene tehnologije.

Albanski industrijski sektor je uglavnom privukao turske investitore. Turska kompanija Ekin Maden Ticaret ove godine aktivirala je radove na rudniku hroma u Vlahu. Ovaj ambiciozan projekat predviđa proizvodnju oko 98.000 tona godišnje, a vrednost investicije je 1,3 milijarde leka (10,8 miliona evra), čime će se zaokružiti kompletan proces prerade hroma u zemlji.

Takođe, turska kompanija Beralb, koncesionar za rudnike bakra, nastavila je sa radom nakon skoro dvogodišnje pauze.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!