Albanija: OSHEE otkupljuje električnu energiju iz 12 solarnih elektrana po ceni od 100 evra po MWh

, Vesti

Albanskom Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku do sada je podneto najmanje 88 prijava za izgradnju fotonaponskih postrojenja kapaciteta do 2 MW, što pokazuje da je interesovanje i dalje veliko. Radi se o projektima koji se ne smatraju klasičnim koncesijama i koji dobijaju odobrenje samo na osnovu potpisa ministra.

Najmanje 12 projekata je već delimično u izgradnji, dok su neki u fazi proizvodnje, po garantovanoj otkupnoj ceni električne energije od 100 evra po MWh. Ova relativno visoka cena opravdana je argumentom da je to jedan od načina za promociju investicija u solarnu energiju.

U periodu kada je regulatorna agencija za energetiku odobrila ovu cenu, Albanija nije imala iskustavo sa fotonaposkim postrojenjima a troškovi su obračunati u skladu sa iskustvom iz regiona. ERE je kasnije najavio da razmatra da snizi cenu, ali za sada ovakva odluka nije usvojena. Ukupni instalisani kapacitet fotonapnskih elektrana, od kojih će država, odnosno operator distribucije električne energije OSHEE, otkupljivati električnu energiju po ceni od 100 evra po MWh, iznosi 24 MW.

Takođe, u narednom periodu može se očekivati razvoj vetroparkova, s obzirom da je, prema nedavnom izveštaju Sekretarijata Energetske zajednice, Ministarstvu za energetiku podneto 70 zahteva za izgradnju vetroparkova.

Do sada, izdata su odobrenja za tri vetroparka instalisane snage 3MW, odnosno ukupno 9 MW, pri čemu je garantovana otkupna ceni postavljena na 76 evra po MWh tokom perioda trajanja koncesije. Takođe, odobreno je dodatnih 32 MW instalisane snage za vetroelektrane, ali bez mera podrške.

U skladu sa novim energetskim planom, Albanija je revidirala projektovane kapacitete za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora, predviđajući postavljanje novih 738 MW tokom 2019/2020. godine.

Od toga, najveći udeo će imati fotonaponske elektrane, 490 MW, slede vetro parkovi sa 150 MW, hidroelektrane sa 57 MW i elektrane na otpad sa 41 MW.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!