Albanija: OSHEE procenjuje gubitke u mreži na 23% zbog smanjenja investicionog budžeta

, Vesti

Albanski Operator distribucije električne energije nalazi se u teškoj finansijskoj situaciji, kao rezultat visokog nivoa uvoza i suše, koja je primorala КESH da smanji proizvodnju. OSHEE je suspendovao 69 projekata koji se direktno odnose na smanjenja gubitaka u mreži. Operator distribucije navodi da u 2019. godini očekuje da mrežni gubici budu na nivou od 23%, uz smanjenje koje je ispod 1% u odnosu na 2018. godinu.

„Nepovoljna hidroenergetska situacija zabeležena tokom prva tri meseca ove godine i slične prognoze za naredni period, primorale su kompaniju da privremeno obustavi neke od planiranih ulaganja u 2019. godini. Očekujemo da će smanjenje investicionih planova imati uticaj na gubitke, koji će padati po nižoj stopi u odnosu na period od 2017. do 2018. godine, kada je pad gubitaka iznosio 2,44%“, navodi se u dokumentu OSHEE.

Očekivano je da ukupni gubici dostignu 23%, što je za 0,9% manje u odnosu na kraj 2018. godine. Najveća udeo u smanjenju gubitaka imaće mreže na srednjem i niskom naponu.

OSHEE ističe da će, kada dođe do poboljšanja metroloških uslova, početi sa realizacijom odabranih investicija na osnovu prioriteta.

Kompanija je ranije saopštila da planirana vrednost investicija u distributivnu mrežu u ovoj godini iznosi 6,9 milijardi leka (56,7 miliona evra), uključujući projekte izgradnje i rekonstrukcije trafo stanica, vrednosti 341 miliona leka (2,8 miliona evra), nabavku mašinske opreme za N/stanice, vrednosti 1,13 milijardi leka (9,3 miliona evra), izgradnju i rekonstrukciju mreže na niskom/srednjem naponu, 561 miliona leka (4,6 miliona evra) i intervencije u električnim kabinama, 1,1 milijardi leka (9 miliona evra).

U prvim mesecima ove godine, OSHEE je bio primoran da uvozi električnu energiju usled nepovoljne hidrološke situacije u kaskadnim hidroelektranama na Drinu, zbog čega je proizvodnja KESH bila na minimalnom nivou. Distributivna kompanija je tokom tih meseci potrošila 220 miliona evra i istovremeno najavila da će pojedine investicije biti suspendovane.

 

Izvor: monitor.al

 

error: Content is protected !!