Albanija: Poništava se 27 ugovora o izgradnji 80 hidroelektrana

, Vesti

Albansko Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku objavilo je u četvrtak, 6. juna, saopštenje za medije u kome je predstavljen konačni bilans procesa nadzora nad sprovođenjem koncesionih ugovora o izgradnji hidroelektrana.

Zamenik ministra Hantin Bonati rekao je da je proces evaluacije završen i da se status ugovora, u zavisnosti od situacije zabeležene na terenu, može podeliti na tri grupe.

U prvoj grupi su ugovori čiji su nosioci u okvirima ugovornih uslova. Reč je o 44 ugovora o izgradnji 92 hidroelektrane, i 57 ugovora koji su predmet odluke Veća ministara o izgradnji 62 hidroelektrane.

U ovim slučajevima, Ministarstvo će dostaviti nosiocima ugovora dokumentaciju koja će sadržati informacije o preostalom roku za izvršenje ugovora, identifikovanim problemima, kaznama za utvrđena kršenja ugovornih uslova i preporuke mera za usaglašavanje sa ugovornim uslovima.

 

U drugoj grupi su nosioci ugovora koji nisu ispoštovali ugovorene rokove.

Tu postoje dve situacije – jedna ili više hidroelektrana je pušteno u rad, dok druge i dalje nisu počele sa radom; ovde je reč o 20 koncesionih ugovora o izgradnji 60 hidroelektrana i jednom ugovoru koji je predmet odluke Veća ministara, o izgradnji 3 hidroelektrane.

S druge strane, kod 11 ugovora o izgradnji 21 hidroelektrane, investicije nisu završene. Najčešći razlozi za to su administrativni problemi, odnosno problemi koji nisu nastali greškom nosilaca ugovora, ali i nemar i nepoštovanje zakona od strane nosilaca ugovora.

Predviđeni postupci u ovim slučajevima su sledeći:

Ako su problemi nastali zbog kašnjenja birokratskih procedura, biće vođen proces pregovora sa nosiocima ugovora u cilju revizije ugovora unutar zakonskog okvira.

Međutim, ako je kašnjenje nastalo zbog postupaka ili propusta nosioca ugovora, biće započeta procedura jednostranog raskida ugovora.

 

U treću grupu svrstana su ozbiljna kršenja ugovora, što uključuje hidroelektrane koje nisu počele sa radom, ili je gradnja počela bez dozvole, odnosno koje su napuštene tokom dužeg vremenskog perioda.

Ovde je reč o 27 koncesionih ugovora o izgradnji 80 hidroelektrana. Ministarstvo najavljuje da će nastaviti proces komunikacije sa nosiocima ovih ugovora u cilju jednostranog raskida, u skladu sa zakonskom procedurom.

U saopštenju se dodaje, kao i u svakom javnom obavšetenju o ovom pitanju,  da će se proces jednostranog raskida ugovora pažljivo voditi, kako bi se izbegli rizici i finansijske posledice za državni budžet.

Izvor: monitor.al

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!