Albanija: Protesti ekoloških aktivista

, NVO

Ekološki aktivisti iz Albanije traže zabranu dalje gradnje energetskih objekata na rekama. Ekološke organizacije iz Nemačke i Austrije udružile su se sa organizacijama zapadnog Balkana u sprovođenju kampanje „Sačuvajmo plavo srce Evrope“.

Prema njihovoj studiji, gradnja i rad hidrocentrala ugrožava rečne ekosisteme, ali i povećava opasnost od poplava zbog erozije i krčenja šuma. Stručnjaci kažu da se više zna o tropskim kišnim šuma nego o rekama Evrope.

Sva električna energija koju proizvodi Albanija je iz hidroelektrane. Ali to je dovoljno za 50 odsto ukupnih potreba za energijom. Ostatak se uvozi. Zato je Albanija i privlačna stranim ulagačima i obrnuto.

error: Content is protected !!