Albanija: Prvi vetropark u Fieru

, Vesti

 

 

Kompanija Max Energy gradiće vetropark kapaciteta 3 MW u Fieru, oblast Topoje, u skladu sa odlukom Vlade Albanije koja je objavljena 30. jula u Službenom glasniku.

Rok za dobijanje građevinske dozvole za postrojenje iznosi 48 meseci, a rok za puštanje u pogon je 24 meseca od izdavanja ovog odobrenja.

U odluci se precizira da nosilac projakta ima obavezu da prenesi državi deo proizvedene električne energije ili odgovarajući novčani iznos, i da isporuči javnom snabdevaču određenu količinu električne energije.

Kompanija Max Enerdži dužna je da ustupi, bez nadoknade, Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku ne manje od 2% godišnje proizvodnje, ili da uplati ekvivalentan novačani iznos. U slučaju konverzije ove obaveze u novac, prihodi se u potpunosti prebacuju u državni budžet, navodi se u odluci.

Deo proizvodnje će se, prema zakonu, prodavati javnom snabdevaču.

Izvor: monitor.al

 

error: Content is protected !!