Albanija: Rekordna proizvodnja privatnih hidroelektrana, 48% ukupne električne energije isporučene u mrežu

, Vesti

Završetak i puštanje u rad novih hidroelektrana u Albaniji, iz godine u godinu, sve više utiče na povećanje njihovog udela u ukupnoj proizvodnji električne energije u zemlji. U prvih osam meseci ove godine privatne hidroelektrane proizvele su 48% električne energije isporučene u mrežu. Albanska elektroenergetska korporacija KESH proizvela je više od 4,77 miliona MWh. Ukupno, privatna proizvodnja je činila 32% nacionalne proizvodnje.

Regulatorna agencija za energetiku nedavno je objavila energetski bilans za prvih osam meseci ove godine, a brojke ukazuju na dobru godinu u pogledu proizvodnje zasnovane na povoljnoj hidrološkoj situaciji. Ukupna proizvodnja dostigla je više od 7 miliona MWh.

Potrošnja je iznosila 5,12 miliona MWh, što je rezultiralo suficitom od 1,94 miliona MWh.

Najveći privatni proizvođači su HE Ulez-Shkopet i Bistrica 1 i 2, koje je pre nekoliko godina privatizovala komapnija Kurum International.

Ove hidroelektrane proizvele su ukupno 309.757 MWh. Drugi najveći proizvođač je HE Banjes, investicija kompanije Statkraft, sa 250.293 MWh. Proizvodnja HE Ašta iznosila je  236.000 MWh, a zatim sledi HE Fangu sa 216.000 MWh.

HE Peškeš je proizvela više od 81.000 MWh. Nakon nje sledi hidorelektrana koja je pre nekoliko godina privatizovana, HE Lanabregas, sa proizvodnjom od 24.000 MWh.

Podaci ERE pokazuju da su privatne hidroelektrane povezane na distributivnu mrežu proizvele više od 602.000 MWh, dok su one povezane na prenosnu mrežu proizvele 568.000 MWh.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!