Albanija: Svetska banka poboljšava procenu projekata za oporavak sektora energetike, ali rizik ostaje visok

, Vesti

Posle niza izveštaja u kojima su ukupni rezultati projekta za oporavak albanskog sektora energetike ocenjeni kao umereno nezadovoljavajući, Svetska banka je, kao finansijer projekta, revidirala procenu. U nedavnom izveštaju, objavljenom 14. novembra, banka navodi da je ukupni uspeh projekta umereno zadovoljavajući, ali da ukupni rizik i dalje ostaje visok.

Implementacija projekta je ubrzana nakon procene sredinom godine. Projekat je doprineo smanjenju gubitaka električne energije u Albaniji povećanjem pouzdanosti mreže na srednjem naponu na području Tirane. Na osnovu trenutnog statusa projekta, rejting implementacije je revidiran nagore, na umereno zadovoljavajući. U toku je restrukturiranje projekta, što uključuje produžetak projekta za godinu dana, saopštila je Svetska banka.

U izveštaju se naglašava da finansijska održivost energetskog sektora predstavlja izazov.

Iako je u poslednje tri godine postignut napredak uspostavljanjem relativno stabilnog finansijskog okvira za kompanije KESH (Albanska elektroenergetska korporacija) i OST (Operator prenosnog sistema), Operator distribucije električne energije, OSHEE, i dalje se suočava sa finansijskim jazom, naročito u sušnoj 2017. i 2019. godini, uz izvesna odlaganja Plana za finansijski oporavak, koji je Veće ministara usvojilo u aprilu 2019. godine, koji omogućava orijentaciju ka ključnim finansijskim pokretačima i unapređenje finansijskih performansi OSHEE, posebno imajući u vidu putanju za smanjenje gubitaka u periodo od 2018. do 2021. godine i prioritetne investicije sa fokusom na smanjenje gubitaka, naglašava Svetska banka.

Projekt oporavka albanskog sektora energetike započet je 2015. godine, nakon što je Svetska banka odobrila zajam od 150 miliona evra. Očekivalo se da će projekat biti zatvoren 30. novembra ove godine, ali Svetska banka i Vlada pregovaraju o produžetku projekta za godinu dana.

Izvor: monitor.al

 

error: Content is protected !!