Albanija: Svetska banka – Program oporavka sektora energetike kasni, ciljevi neće biti ispunjeni

, Vesti

Nedavna revizija Projekta oporavka albanskog sektora energetike, pokrenutog 2015. godine, koju je izvršila Svetska banka, pokazala je da je došlo do kašnjenja u implementaciji delova projekta. Ovo se odnosi na elemente zbog kojih je napretak u imlementaciji ocenjen kao umereno nezadovoljavajući. Ista procena data je u prethodnoj reviziji koju je Banka sprovela pre nekoliko meseci, kada je konstatovano da nije zabeležen značajniji napredak.

Banka je saopštila da nema većih problema u pogledu ekoloških i socijalnih pitanja. Međutim, i dalje postoji kašnjenje u implementaciji glavne komponente projekta, „unapređenje distributivne infrastrukture“, i da ciljevi postavljeni za novembar 2019. godine, kada je predviđeno zatvaranje projekta, i neće biti postignuti. U ovim uslovima, napredak u imlementaciji projekta je umereno nezadovoljavajući. Operator distribucije treba da se pozabavi problemima u sprovođenju projekta, posebno u pogledu radova na postavljanju opreme koja je nabavljenja i kompletiranja novog sistema naplate u najkraćem mogućem roku. Ovo će pomoći da se ubrza realizacija projekta, saopštila je Svetska banka.

S drurge strane, u proceni se naglašava da će blagovremena implementacija sistema merenja na niskom i srednjem naponu doprineti sprovođenju reformi u delu koji se odnosi na smanjenje gubitaka i prihode.

Kada je u pitanju finansijska situacija tri tržišna operatora, Svetska banka procenjuje da je u prethodne tri godine, od početka reforme, finansijska situacija poboljšana u kompanijama KESH i OST. Ovo se, međutim, ne odnosi i na OSHEE.

Veće ministara kasni sa procenom revidiranog plana finansijskog oporavka, koji je trebao biti usvojen u julu 2018. godine. Plan bi trebao postaviti ključne mere za unapređenje finansijskih pokazatelja OSHEE, posebno u pogledu smanjenja gubitaka u periodu  od 2018 – 2021. godine i davanja prioriteta investicijama koje imaju za cilj smanjenje gubitaka, unapređenje kvaliteta distribucije i širenje mreže.

Projekat oporavka sektora energetike pokrenut je 2015. godine, nakon što je Svetska banka obezbedila kredit od 150 miliona evra za albansku Vladu. Projekat ima niz komponenti i trebao bi trajati do novembra ove godine. Do sada je isplaćeno 54% sredstava iz fonda, odnosno oko 74,83 miliona dolara.

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!