Albanija: Vlada isplatila EBRD-u i EIB-u 65 miliona evra kredita za TE Vlora

, Vesti

 

U prvoj polovini 2019. godine, Vlada Albanije je iz državnog budžeta isplatila 65 miliona evra, što je deo kredita od 80 miliona evra, odobrenog 2004. godine za izgradnju nove termoelektrane u Vlori. Elektrana, iako završena, nije radila nijedan dan zbog tehničke greške.

Podaci Ministarstva finansija pokazuju da je Vlada u aprilu ove godine isplatila Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) tranšu kredita od 40 miliona evra.

Do kraja juna 2019. godine, Evropskoj investicionoj banci (EIB) splaćeno je dodatnih 25 miliona evra. Preostalih 15 miliona evra trebalo bi biti vraćeno do kraja 2024. godine.

Krediti su podignuti 2004. godine, kada je sa Svetskom bankom pokrenut postupak diversifikacije izvora energije, u cilju smanjenja zavisnosti energetskog sistema od hidro resursa i padavina.

Projekat sa obećavajućim imenom „Restrukturiranje proizvodnje električne energije“ pripremljen je 2003. godine, na osnovu studija sprovedenih tokom prethodnog projekta Svetske banke.

Inicijalno, projekat je predviđao izgradnju elektrane kapaciteta 100 MW, koja bi služila da delimično pokrije deficit električne energije u zemlji, ali i stabilizuje mrežu i poveća efikasnost snabdevanja električnom energijom u turističkom regionu u blizini južne obale zemlje.

Prvobitno je procenjeno da će investiciona vrednost projekta, koja je trebao biti završen 2008. godine, iznositi 113 miliona dolara. Međutim, troškovi izgradnje dostigli su 130 miliona dolara, a radovi su završeni tek 2012. godine.

Uz sav uloženi novac i vreme, ispostavilo je da je elektrana  neispravna, skupa i praktično neupotrebljiva.

Svetska banka je projekat ocenila kao „relativno nezadovoljavajući“, a Albanija je nastavila da otplaćuje kredit od 130 miliona dolara.

Za izgradnju elektrane bilo je potrebno osam godina, uključujući šest godina dugotrajnih procedura nabavke, dok je interkonekcija sa Crnom Gorom, koja je Albaniju oslobodila uvoznih ograničenja, zavšrena skoro istovremeno. 

Po okončanju radova, zbog greške u uredjima za hlađenje, elektrana je do danas ostala u praznom hodu, jer su sva ponuđena rešenja bila finansijski neisplativa.

 

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!