Albanija: Vlada odobrila gradnju novih hidroelektrana

, Vesti

 

 

 

Albanska Agencija za prostorno planiranje odobrila je pet novih građevinskih dozvola za hidroelektrane i revidirala jednu postojeću. 

Na sastanku održanom pre nekoliko dana odobrena je dozvola za HE Driten na reci Gashi, opština Tropoja, kompaniji Brecani – R.O.S.P. Reka Gashi, iako se smatra rečicom, prepoznata je kao još jedan biser na severu Albanije i deo je Svetske baštne UNESCO. 

Nova dozvola, za koju se očekuje da će izazvati burne reakcije javnosti, dodeljena je za hidroelektrane Shutri 1 i Shutri 2, u slivu reke Shutri i ušću u reku Uraku, opština Mat. Dozvola je izdata koncesionoj kompaniji ATEANI. 

Reka Uraku našla se u središtu pažnje pre nekoliko meseci, kada su se stanovnici ovog područja usprotivili izgradnji dve hidroelektrane. Tom prilikom je ministarka energetike Belinda Baluku najavila da će dozvola za gradnju ovih hidroelektrana biti ukinuta.

Pored toga, Agencija za prostorno planiranje odobrila je dozvolu za HE Velešnica 1 i Velešnica 2, na reci Velešnici, u opštinama Debar i Kukeš, kompaniji Kalisi Hydropower. 

Odobrena je i gradnja HE Ligjanca 1 i 2, na reci Ligjanca i potoku Piškaši, opština Prenjas. Koncesionar je kompanija Rei Energji.

Poslednja nova građevinska dozvola izdata je za HE KUČ, u uzvodnom slivu reke Šušice, opština Himare, kompaniji Age Kuč.

Agencija je predvidela reviziju postojeće dozvole i produžavanje roka za HE DARSI 1 i DARSI 2, na reci Darsi, opština Klos.

Ministarstvo energetike nedavno je okončalo proces skeniranja koncesionih ugovora o izgradnji hidroelektrana. Na kraju tog procesa, objavljeno je da će biti jednostrano raskinuto 27 ugovora o izgradnji 80 hidroelektrana, kod kojih je utvrđeno ozbiljno kršenje ugovornih obaveza.

 

Izvor: monitor.al

error: Content is protected !!