Srbija: Anketa domaćinstava u naselju Drmno

, NVO

Predmet i fokus ovog Izveštaja su rezultati ankete sprovedene u naselju Drmno u periodu februar – april 2016. godine. Na ukupno 252 okućnice evidentirano je 246 domaćinstava. U anketiranju su učestvovala 162 domaćinstva.

Navedeno je da 13 domaćinstava ne žive u naselju Drmno, tako da ukupan broj važećihopservacija u odnosu na ukupno prisutna domaćinstva iznosi 69,5%. Učešće u anketiranju je odbilo 71 domaćinstvo. Međutim, moguće je da i među ovim domaćinstvima ima izvestan broj čiji članovi ne borave stalno u naselju Drmno.

Ova publikacija predstavlja nezavisno stručno mišljenje njenih autora, zasnovano na anketnom istraživanju.
Publikacija je pripremljena uz finansijsku podršku i za potrebe CEKOR-a.
Stavovi izneti u ovoj studiji su lično mišljenje autora nezavisno od stavova i ciljeva koje zastupa CEKOR.

izvor: cekor.org