Aurasian Minerals počinju bušenja na projektu Čadine u Srbiji

, Investitori

Aurasian Minerals saopštili su 28. juna da su započeli bušenja u okviru projekta istraživanja polometaličnih sirovina Čadine u Srbiji.
Plan je da bude izbušeno oko 1,200 metara, kroz šest ili osam bušotina, sa ciljem da budu potvrđeni nalazi nezavršenih ispitivanja sprovođenih u bivšoj Jugoslaviji i testira prisustvo dragocenih metala – srebra i zlata.
-Veoma smo uzbuđeni zbog pokretanja našeg prvog posla u Srbiji. Ovo je početak nove faze istraživanja na Balkanu. Posao nastavljamo pronalaženjem novih prilika u balkanskom regionu, sa akcentom na projekte koji se odnose na dragocene metale i polimetalične sirovine. Zbog toga, Aurasian minerals pokreće aktivnosti u Čadinama, ne samo da bi identifikovao značajan izvor, već i da bi otvorio mogućnost otkrivanja novih prilika na Balkanu i u drugim regionima istočne Evrope – rekao je ovim povodom Peter Mullens, izvršni direktor kompanije.