Balkanske elektrane finansirane od strane kineskih banaka koriste nerealna predviđanja profita i zaštite okoline

, Vesti

Elektrane na ugalj dizajnirane su tako da traju i do 40 godina, a većina evropskih zemalja pokušava  da se dogovori o rokovima za prestanak korišćenja uglja. Alijansa za zdravstvo i životnu sredinu (HEAL) izvestila je da je tokom 2016. godine 16 elektrana na ugalj na zapadnom Balkanu ispuštalo toliko sumpor-dioksida koliko svih 250 elektrana ugalja u EU. Studija je za 16 stanica krivila 3.900 preuranjenih smrti godišnje.

 

Projekat snage od uglja od 450 megavata u Bosanskom gradu Tuzli trebao bi zameniti staro postrojenje snage 715 MW .

Pekingški mediji su Tuzlu nazvali delom ambiciozne kineske „inicijative pojasa i puta“.

Državno komunalno preduzeće Elektroprivreda Bosne i i Hercegovine (EPBiH) takođe želi da otvori deponiju pepela u obližnjem Sickom Brodu kako bi služio Tuzli.

Lekari u Tuzli upozoravaju da su respiratorne bolesti izazvane zagađivanjem vazduha u porastu, posebno među malom decom. U Tuzli je sada oko 20 procenata od ukupnih plućnih bolesti u Bosni.

U međuvremenu, planirana elektrana na 350 MV u Kostolcu u Srbiji, mogla bi da ospori napore zemalja da se pridruže Evropskoj uniji.

Unearthed je rekao da su studije izvodljivosti korišćene za dobijanje odobrenja za obe lokacije nedovoljno procenile tekuće troškove u skladu sa EU tržištem ugljenika.

Generacija uglja je opala tokom 2019. za 19 procenata širom Evropske unije.

Srbija pregovara o pridruživanju EU, moguće do 2025. godine ako uspe da ostvari dijalog sa Kosovom. Prvi put se prijavila 2009. godine. Bosna se prijavila tek 2016. godine.

Frede Hvelplund sa Danskog univerziteta u Aalborgu Bosansku studiju izvodljivosti označio je „apsurdnom“ za procenu troškova EU za ugljen-dioksid na manje od trećine trenutnih 25 evra po toni u okviru Šeme trgovanja emisijama (ETS).

Hvelplund je rekao da samo određivanje cene ugljenika znači da je studija “potpuno pogrešna”.

Na odlagalištu otpada Jezero II za otpad iz termoelektrane u Tuzli, istraživanje Univerziteta za hemiju i tehnologiju u Češkoj za 2015. godinu pronašlo je nikl, hrom, kadmijum, arsen i živu u uzorcima tla. U krugu sa ovog područja pronađeni su viši nivoi kancerogenog kadmijuma.

Izveštaj Svetske energetske perspektive (IEA) Međunarodne agencije za energiju za 2019. godinu kaže da svetske elektrane uglja svake godine emituju oko 40 miliona tona metana.

Dok se metan rastvara brže od ugljendioksida, on tokom veka ima 30 puta veći uticaj ugljendioksida u atmosferi.

Izvor: energy-reporters.com

 

error: Content is protected !!