BH-Gas ne može potvrditi da će Jadransko-jonski gasovod prelaziti preko BiH

, Vesti

 

Predstavnici BH-Gasa nisu prisustvovali ministarskom sastanku u Azerbejdžanu koji je upriličen 22. i 23. februara te zbog toga ne mogu potvrditi ni opovrgnuti da je donesen zvaničan zaključak da će trasa Jadransko-jonskog gasovoda prelaziti preko teritorije Bosne i Hercegovine.

Naime, posljednjih dana u medijima su se pojavile informacije da je BiH uspjela osigurati učešće kao tranzitna zemlje u tom regionalnom gasovodu, a što je navodno dogovoreno na sastanku u Bakuu, ali u saopćenju BH-Gasa je navedeno da, prema informacijama kojima raspolažu, to je predloženo samo u formi incijative, izvijestila je Fena.

Podsjetili su da su u više navrata upućivali inicijative nadležnim institucijama u kojima je naglašen značaj i potreba uključivanja BiH u ovaj projekat, a nedavno je upućena i informacija prema Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u okviru pripreme za ovaj sastanak.

Također, tokom izrade studije za IAP projekt učešće BiH nije bilo adekvatno na način da je veći fokus stavljan na otkazani projekt Južni tok, a rezultati same studije su doveli do toga da je BiH izostavljena kao tranzitna zemlja tog gasovoda.

Iz BH-Gasa su pozdravili angažiranost svih učesnika u ovom procesu da se osigura tranzitni gasovod preko BiH, ali to mora biti u formi zvaničnog dogovora, najavljujući da ukoliko budu u mogućnosti da potpišu dokument kojim će trasa IAP-a prelaziti preko BiH to će i učiniti, a takav dokument će biti javno dostupan i transparentan.

U saopćenju su također najavili da će nastaviti poduzimati maksimalne napore da se postigne ovaj strateški cilj, te da će u tom kontekstu biti na usluzi zvaničnim institucionalnim nastojanjima da se to i postigne.

izvor: indikator.ba

error: Content is protected !!