BiH: Javna rasprava – Termoelektrana Banovići, blok snage 350 MWE (790 MWth) investitor RMU Banovići

, Investitori

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članovima 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH” br 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike općine Banovići i sve ostale zainteresirane subjekte na:

JAVNU RASPRAVU

o ocjeni izmijenjene i dopunjene Studije o procjeni utjecaja na okoliš u postupku izdavanja okolišne dozvole za izgradnju Termoelektrane Banovići 350 MWe (790 MWth) investitora RUDNICI MRKOG UGLJA „BANOVIĆI“ d.d. BANOVIĆI.

Javna rasprava koja će se održati dana 29. 6. 2015. godine (ponedjeljak) u prostorijama Općine Banovići, sala općinskog Vijeća, adresa ul. Alije Dostovića 1 sa početkom u 11.00 sati.

Dnevni red:

1.Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).

2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – Rudarski institut Tuzla i investitor).

3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 110.

Studija o procjeni utjecaja na okoliš:

Naslovnica

Sadržaj

Prvi dio SPUO

Drugi dio SPUO

Treći dio SPUO

Četvrti dio SPUO

Peti dio SPUO

Šesti dio SPUO

Sedmi dio SPUO

Netehnički rezime

Plan upravljanja otpadom

 

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3 – 10

Prilog 11

Prilog 12

Izvor; Udruženje AARHUS Centar u BiH

error: Content is protected !!