BiH; Kontrola emisija zagađujućih materija u ArcelorMittal u Zenici

, Vesti

Prema obavezi iz okolišne dozvole izdate 3. aprila 2017. godine privrednom društvu ArcelorMittal d.o.o. Zenica, juče je Federalno ministarstvo zaštite životne sredine i turizma zajedno sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove posetilo ovu kompaniju sa ciljem utvrđivanja stanja realizacije mera smanjenja emisija zagađujućih materija u životnu sredinu propisanih okolišnom dozvolom.

Status realizacije pojedinih mera iz okolišne dozvole je sljedeći:- Realizacija mera 1.2.1. i 1.3.1. koje se odnose na izmeštanje sistema za kontinuirani monitoring emisija u vazduh u pogonu Koksara i Aglomeracija je u toku i navedene mere će biti realizovane u oktobru 2018. za Koksaru i novembru 2018. za Aglomeraciju.

Realizacija ove dve mere je direktno povezana sa realizacijom projekta nadogradnje CEMS Sistema za kontinuirani monitoring emisija u vazduh i ugradnje novih sistema u ArcelorMittal Zenica, kao i zamena DAHS-a u skladu sa zahtevima standarda BAS EN 14181 i BAS EN 1525.

Ovaj projekat je od strateškog značaja za ArcelorMittal Zenicu i znači zamenu svih starih sistema koji su ugrađeni 2009. godine i značajno unapređenje kvaliteta podataka kontrole emisija sa izvora, a takođe i usklađenost sa zakonskom regulativom. Ugovor je potpisan sa renomiranom austrijskom kompanijom SICK GmbH. Očekuje se da će ukupna vrednost projekta iznositi između 1,63 i 1,82 miliona KM.

Detaljan Izveštaj o statusu realizacije predloženih mera, tehnologija i drugih tehnika za smanjenje emisija iz postrojenja ArcelorMittal Zenica, prema obavezi iz okolišne dozvole, biće dostavljen Gradskoj upravi Zenice.

Izvor: energetskiportal

error: Content is protected !!