BiH; Odjeci usvajanja Energetske strategije: Zajedno na Drinu

, Vesti

Usvajanjem Energetske strategije do 2035. godine Bosna i Hercegovina je dobila veoma važan dokument koji će konačno omogućiti da zajedno sa susjednom Srbijom nakon što riješimo pitanje granice gradimo nove hidroelektrane i zajedno koristimo hidropotencijal rijeke Drine, izjavio je Edhem Bičakčić, predsjednik asocijacije elektroenergetičara BiH komentarišući donošenje ovog dokumenta. Prema njegovim riječlima BiH je ovom strategijom ispunila važnu obavezu iz Direktive Evropske unije čime je stvorena pretpostavka da prema hrvatskoj gradimo nove dalekovode i jače se uvežemo evropsku prenosnu mrežu.

– Nažalost izgubili smo mnogo vremena i novca uvjeravajući jedni druge, ili treće o tome da li nam strategija treba ili ne treba. To je bez sumnje važan dokument za nove investicije jer su međunarodni finasijeri odustajanje od ulaganja u elektroernergetski sektor u BiH obrazlagali nedostatkom strategije – pojasnio je Edhem Bičakčić.

Podsjeća na to da više nema smisla govoriti o entitetskim ili državnim strategijama. Svijet je i u energetskom sektoru postao globalno selo o čemu se, kako kaže, ovih dana razgovara i na zasjedanju Međunarodnog vijeća za velike električne sisiteme u Parizu.

Izvor: indikator.ba

error: Content is protected !!