BiH/ Republika Srpska: EFT pomera pocetak izgradnje HE Ulog

, Uncategorized

Izgradnja Hidroelektrane „Ulog“ u opštini Kalinovik, za koju je kompanija „EFT“ Vuka Hamovića dobila koncesiju 2009. godine i koja je prema izdatoj dozvoli morala biti završena i puštena u rad do maja ove godine, nije ni počela. U EFT-u se ne obaziru na probijene rokove, već planiraju da hidroelektranu izgrade u naredne tri godine i da je puste u rad tek 2021.

U Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske rekli su za CAPITAL da su u januaru 2013. godine kompaniji „EFT HE Ulog“ iz Kalinovika izdali dozvolu za izgradnju HE „Ulog“.

„Dozvola je izdata na period od 52 mjeseca od dana izdavanja, odnosno do 24. maja 2017. godine, do kada korisnik dozvole treba da izgradi i pusti u rad HE „Ulog“. Prema raspoloživim informacijama, HE „Ulog“ nije izgrađena i neće biti puštena u pogon u predviđenom roku. S obzirom na to da dozvola za izgradnju važi do 24. maja 2017. godine, Regulatorna komisija za energetiku RS je planirala da, prije isteka ovog roka, obavi nadzornu provjeru korisnika dozvole te da utvrdi detaljno činjenično stanje u skladu sa svojim nadležnostima“, rekli su u Komisiji za energetiku.

U kompaniji „EFT“ kažu da su u prethodnom periodu sprovedena detaljna geološka istraživanja u zonama glavnih objekata hidroelektrane kao i probna injektiranja na lokaciji buduće brane, te da su na osnovu rezultata ovih aktivnosti, „sprovedene određene korekcije projektnih rješenja u cilju optimizacije projekta“.

„U toku 2017. godine, planirano je sprovođenje tenderske procedure za angažovanje glavnog izvođača za izgradnju HE „Ulog“ instalisane snage 35 MW. Paralelno sa tom aktivnošću radiće se na zatvaranju finansijske konstrukcije kao i na realizaciji preostalih pripremnih radova prije početka izgradnje“.

U ovoj kompaniji tvrde da je do odlaganja početka izgradnje došlo zbog otežavajućih okolnosti koje su se pojavile tokom razvoja projekta, a koje se nisu mogle predvideti u momentu zaključivanja koncesionog ugovora.

„Te otežavajuće okolnosti se ogledaju, prije svega, u kompleksnim geološkim uslovima na lokalitetu buduće HE „Ulog“, kazali su u EFT.

Na pitanje da li postoji mogućnost da EFT odustane od izgradnje hidroelektrane, u ovoj kompaniji kažu da intenzivno rade na realizaciji projekta HE „Ulog“ ukupne planirane investicije od 130 miliona KM, te da se početak komercijalnog rada ovog hidroenergetskog objekta očekuje 2021. godine.

U Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva RS su glavni radovi morali biti privremeno obustavljeni zbog veoma složenih geoloških uslova za izgradnju brane te da se trenutno se obavljaju dalja detaljna istraživanja i analize u cilju prilagođavanja tehničkog rješenja geološkim uslovima terena.

„Izgradnja hidroelektrane bi bila završena u predviđenom roku da se koncesionar nije suočio sa ovim problemima. Koncesionar intenzivno sprovodi aktivnosti u cilju prilagođavanja tehničkog rješenja čiji završetak je planiran do kraja godine kada će se nastaviti izvođenje radova na terenu. Prema novom termin planu, predviđeno je da hidroelektrana bude izgrađena do kraja 2020. godine, odnosno da počne sa proizvodnjom početkom 2021. godine“, istakli su u Ministarstvu industrije.

Vlada Republike Srpske omogućila je 2009. godine kompaniji EFT, najvećeg balkanskog trgovca strujom Vuka Hamovića, koncesiju na 30 godina.

Predviđene instalisana snaga HE „Ulog“ iznosi oko 34,5 MW, a planirana godišnja proizvodnja od 85 GWh.

izvor: capital.ba

error: Content is protected !!