BiH rudarstvo: Mineco ulaze 10 miliona dolara u otvaranje rudnika Olovo

, Investitori

U vlasništvu međunarodne grupacije Mineco u toku su pripreme za otvaranje rudnika olova u Olovu, što predstavlja investiciju od ukupno 10 miliona dolara.

Sredinom 2016. predviđeno je otvaranje rudnika, a do kraja 2016. otvaranje 250 novih radnih mjesta, dok je očekivani godišnji kapacitet eksploatacije rude kada rudnik bude u punom kapacitetu oko 150 hiljada tona godišnje. Kao prvi rudnik koji će se graditi nakon 30 godina, u njegovoj izgradnji će biti primjenjena sva dostignuća iz oblasti zaštite okoliša koja su u skladu sa međunarodnim standardima, odnosno zahvaljujući tehnologiji i otpadne vode će se sakupljati, pročišćavati i ponovo upotrijebiti sa neznatnim utjecajem na okruženje.

“Tradicionalno, rudarstvo kao industrija podržava 4 dodatne osobe na svaku osobu zaposlenu u rudniku. U zajednici poput Olova, direktno zaposlenje za 250 osoba i dodatnih hiljadu indirektnih mogućnosti za zaposlenje će značiti mnogo za lokalnu ekonomiju», istakao je Dominic Roberts, operativni direktor Mineco Ltd.

U narednom periodu predviđeno je ishodovanje još nekih dodatnih dozvola, dok će se obaviti i intervjui i selekcija izvođača radova na lokalnom nivou, a najvažnije je da su za sve faze angažirane lokalne firme.

“Već dvije godine traju naše pripreme u kojima smo mnogo vremena i energije potrošili na komplikovanu i obimnu administraciju, suočavajući se sa preklapanjima nadležnosti i drugim problemima u procesu realiziranja naše investicije», objasnio je Roberts naglašavajući da je ovaj projekat dugoročan i da će vremenom generirati značajne prihode za državu, ali i za uposlene i za druge grane privrede indirektno vezane za rudarstvo.

Govoreći o tome kako je ostalo vrlo malo stručnog stanovništva, on je posebno naglasio kako će Mineco Grupa angažirati iskusne inženjere iz cijele Bosne i Hercegovine dok će u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli organizirati zvaničnu obuku u sestrinskim rudnicima. Kao važan član lokalne zajednice kompanija će biti podrška projektima Općine Olovo koji za cilj imaju socijalne i humanitarne aktivnosti.

Mineco je međunarodna Grupacija fokusirana na rad u sektoru prirodnih resursa. Osnovana 2003. godine, Mineco Grupa obavlja poslove u tri ključna područja: trgovanje berzovnom robom, rudarenje baznih metala i taljenje i prerada metala. Kompanija je u privatnom vlasništvu i zapošljava oko 2.000 ljudi u Evropi.
Mineco Grupa je većinski vlasnik firme Gross d.o.o. Srebrenica – Rudnika olova i cinka u Srebrenici i to je trenutno jedini aktivni podzemni rudnik metala u BiH. Pored ovog projekta, Mineco Grupa trenutno ulaže u tri razvojna projekta u BiH – Rudnik u Olovu, Novom Goraždu i u Čelebićima kod Foče.

Mineco Grupa je jedini investitor u podzemne rudnike obojenih metala u FBiH a kroz svoju kompaniju Geomet d.o.o. Olovo razvija projekat otvaranja rudnika olova u Olovu.

izvor: indikator.ba

error: Content is protected !!