FBiH: Kinezi ulažu oko 722 miliona evra u izgradnju novog bloka

, Vesti

U okviru VII međunarodne investicijske konferencije Sarajevo Business Forum  – Perspektive Kina +16 CEEC potpisan je Aneks ugovora između „Elektroprivrede Bosne i Hercegovine” i kineske kompanije „China Gezhouba Group Coupan” i GEDI Guandong Elektric Power Design Institute o izgradnji Bloka 7 u Termoelektrani „Tuzla”.
Aneks su potpisali Bajazit Jašarević, generalni direktor „Elektroprivrede BiH” i Ning Jizhe, kineski ministar i zamenik predsednika Komisije za razvoj i reformu u Vladi Narodne Republike Kine. Potpisivanje aneksa predstavlja završetak tehničkog dela pregovora.
Reč je o projektu koji se smatra najvećom posleratnom invetsicijom u energetskom sektoru u BiH i koji će omogućiti opstanak TE „Tuzla” u narednih nekoliko desetina godina.
Bosna i Hercegovina: Slovenija potražuje 700 miliona evra odštete od BiH
Elektrogospodarstvo Slovenije od BiH, odnosno Republike Srpske i njene „Elektroprivrede” zahteva naknadu štete od gotovo 700 miliona evra (1.4 milijarde konvertabilnih maraka) na ime neisporučene struje iz TE „Ugljevik”.
-Bez dodatnog angažmana kadrova i više novca Pravobraniteljstvo BiH neće moći na pravi način odgovoriti po tužbi – navodi se, između ostalog, u informaciji Pravobraniteljstva BiH o arbitražnom postupku koji je u toku.
Slovenija je 1981. godine investirala u izgradnju TE „Ugljevik”, koja je počela s radom 1985. godine. Termoelektrana je bila dužna da Sloveniji redovno isporučuje proizvedenu električnu energiju u skladu s visinom uloženih sredstava u njenu izgradnju. Tako je i bilo sve do početka ratnih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji, kada je isporuka prekinuta, dok je u toku ratnih sukoba usled bombardovanja uništena trafo-stanica u Hrvatskoj preko koje je struja i isporučivana u Sloveniju.
Slovenija je nakon toga pokušala postići dogovor o isporukama struje ili povratku uloženih sredstava, a kada u tome nije uspela, obratili su se tužbom u Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova koji deluje pri Svetskoj banci u Vašingtonu, a koji je dogovorio arbitražu obe strane.
Spor u okviru koga Slovenci preko BiH praktično tuže i Republiku Srpsku i TE „Ugljevik” mogao bi započeti već polovinom naredne godine.

error: Content is protected !!