Bosna i Hercogovina: Nafta i gas – regulatorni okvir

, Vesti

Regulatorni okviri u sektoru nafte i gasa izloženi su različitim propisima na nivou entiteta, sa ključnim organima:  Regulatorna komisija za energetiku RS i  Federalno ministarstvo za energetiku, rudarstvo i industriju FBiH.

Zemlja sarađuje sa Sekretarijatom Energetske zajednice na usvajanju sistema zaliha, koji će biti u skladu sa pravilima EU.

Tržište prirodnog gasa u BiH ostaje zatvoreno i sve potrošače snabdevaju postojeći snabdevači po regulisaneim cenama.

Zakoni nisu u potpunosti usaglašeni sa Trećim energetskim paketom. Što je još gore, nema naznaka da će ovo biti urađeno u bliskom roku u budućnosti. Međutim, kako potražnja za gorivom i naftom raste, Vlada FBiH je izabrala međunarodnog konsultanta za izradu tendera o istraživanju i eksploataciji nafte i gasa u FBiH.

Ruski napori na istraživanju nafte u severoistočnom delu RS, preko lokalne kompanije Jadran Naftagas, još nisu dali rezultate, ali geolozi ostaju optimistični u vezi sa potencijalom na ovom polju.

error: Content is protected !!