Bugarska: AES i NEK usaglasiće amandmane na PPA do kraja godine

, Investitori

Američka kompanija AES koja upravlja termoelektranom u Bugarskoj objavila je da sa državnom elektroenergetskom kompanijom NEK radi na tome da do kraja godine usaglase amandmane na ugovor o kupovini električne energije (PPA).
Važeći rok za usvajanje amandmana je 30. novembar ali dve kompanije nameravaju da se dogovore o produžetka ovog roka.
Direktor AES Bugarska Oliver Market izrazio je uverenje da će naredne godine NEK biti u mogućnosti da na vreme plati svoje dobavljače, uključujući AES, kao rezultat preduzetih mera Vlade za pokrivanje deficita NEK.
NEK i AES Bugarska potpisali su u avgustu sporazum o izmeni dugoročnog PPA. AES se složio da za 14 procenata smanji cenu električne energije koje proizvodi termoelektrana Maritza East 1, koje će stupiti na snagu kada NEK izmiri svoja dugovanja prema AES, u iznosu od 300 miliona evra.
Istovrmeno, AES duguje 120 miliona evra proizvođaču uglja Maritza Istok.

error: Content is protected !!