Bugarska će uštedeti 2,4 milijarde evra zamenom uglja čistim tehnologijama

, Vesti

Brza tranzicija na gas i odbacivanje uglja smanjiće emisije ugljen dioksida u Bugarskoj za 46 miliona tona u periodu od 2025. do 2050. godine i uštedeti 2,4 milijarde evra za ekološke troškove, zaključak je zajedničke studije Baringa Partnersa i Šela, prenosi Blumberg.

Konsultant u pripremi istraživanja bila je Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), dugogodišnji partner bugarskog energetskog sektora.

Iako će se troškovi za opremu i proizvodnju u početku povećati, Bugarska će imati koristi od postepenog smanjenja upotrebe uglja u proizvodnji električne energije, kao i smanjenja emisija i povezanih uticaja na ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

U scenariju predstavljenom u izveštaju, tri termoelektrane na ugalj, kapaciteta 1.400 MW, biće zamenjene sa 1.200 MW kapaciteta na gas (instalacijom gasnih turbina u TE Varna, TE Bobov dol i TE Marica 3). Ovaj scenario zasniva se na tempu prestanka rada rudnika i pretpostavkama koje se odnose na implementaciju drugih tehnologija, kao što su obnovljivi izvori i nuklearna energija.

Ubrzana tranzicija omogućiće Bugarskoj da u potpunosti ispoštuje direktive EU u pogledu ograničavanja globalnog zagrevanja i prelaska na čistu energiju.

Prelazak na prirodni gas u Bugarskoj, koja je 2017. godine bila na drugom mestu u EU po stopi smanjenja emisija CO2, predstavljaće važan doprinos ukupnim ciljevima EU za smanjenje emisija ugljenika. U skladu sa Parskim sporazumom, EU je postavila cilj smanjenja emisija sa 80% na 95% do 2050. godine, što će značiti pad emisija CO2 na vrednosti između 286 i 1.144 miliona tona.

Prirodni gas ima potencijal da odigra ključnu ulogu u tranziciji, smanjenjem emiisija ugljenika i prebacivanjem fokusa energetskog sistema na obnovljivu energiju.

Ovaj resurs ima jasne prednosti naspram uglja, nukelarne energije, pa čak i obnovljivih izvora energije. Proizvodnja električne energije ne zahteva finansijsku podršku, kao što je slučaj sa nuklearnom energijom, i može izbeći fragmentiranu ponudu i izazove vezane za obnovljive izvore energije.

U izveštaju se naglašava da brojne evropske zemlje već koriste prirodni gas kao deo strategije za ukidanje uglja i prelaz na snabdevanje energijom sa niskim emisijama ugljenika. Na primer, u Nemačkoj i Španiji zatvaranje rudnika lignita odvijalo se između 2011. i 2018. godine, pri čemu su neke elektrane konvertovane na prirodni gas. U tim zemljama postrojenja na prirodni gas smatraju se ključnim korakom na putu ka većem korišćenju obnovljivih izvora energije. Međutim, kako pokazuju iskustva Nemačke i Španije, prelaz na prirodni gas zahtijeva značajnu finansijsku podršku.

Izvor: investor.bg

error: Content is protected !!