Bugarska: EK odobrila 91 milion evra državne pomoći za termoelektranu na otpad u Sofiji

, Vesti

Evropska komisija saopštila je da, u skladu sa pravilima Evropske unije o državnoj pomoći, odobrava podršku za izgradnju postrojenja u Bugarskoj za proizvodnju električne i toplotne energije korišćenjem goriva dobijenog iz kućnog otpada koji se ne može reciklirati.

Postrojenje će proizvoditi oko 55 MW toplotne energije i 19 MW električne energije, a procenjuje se da će godišnje spaliti oko 180.000 tona kućnog otpada.

Objekat, koji će graditi Toplofikacija EAD, biće u vlasništvu gradske opštine Sofija, i biće povezan sa sistemom daljinskog grejanja glavnog grada. Izgradnja bi trebala biti završena do kraja 2023. godine, kaže se u saopštenju.

Podrška se sastoji od direktne donacije u iznosu od oko 90,8 miliona evra (177,6 miliona leva) iz strukturnih fondova EU, kojima upravlja Bugarska. Grad Sofija obezbiće zajam Toplifikaciji u iznosu od 3 miliona evra (5,8 miliona leva).

EK je utvrdila da će novi pogon uštedeti 46,5% primarne energije u poređenju sa zasebnom proizvodnjom električne i toplotne energije, čime će udovoljiti zahtevima pravila o energetskoj efikasnosti. Mere podrške su neophodne jer projekat ne bi mogao da se sprovede bez javne podrške, dodaje se u saopštenju.

Komisija zaključuje da će ova mera doprineti unapređenju energetske efikasnosti bez narušavanja konkurencije, u skladu sa pravilima EU o državnoj pomoći. Izgradnja postrojenja u Sofiji je treća faza u dugogodišnjem projektu zaštite životne sredine, koji se finansira iz strukturnih fondova EU, u cilju unapređenja upravljanja otpadom u Sofiji, navodi EK.

Izvor: investor.bg

error: Content is protected !!