Bugarska: Industrijske kompanije bi mogle dobiti naknadu za troškove emisija CO2

, Vesti

Industrijska preduzeća u Bugarskoj, čija konkurentnost je ugrožena zbog uticaja kvota za emisije ugljenika na finalnu cenu električne energije, mogla bi dobiti podršku u vidu kompenzacije za kontunirane troškove emisija CO2, rekla je ministarka energetike Temenuška Petkova na sastanku sa predstavnicima privrede.

Ova opcija predviđena je evropskom direktivom, koja bi trebala biti transponovana u bugarsko zakonodavstvo.

Iznos naknade obračunavaće se prema posebnoj metodologiji, a direktiva predviđa da ne može preći 25% prihoda od prodaje kvota.

Bugarska u ovom trenutku nema šemu komenzacije. Do kraja godine Sofija će obavetiti Evropsku komisiju o svojim namerama.

Odredbe direktive biće transponovane izmenama Zakona o ograničavanju klimatskih promena. Sledeći koraci u postupku jesu razvoj mehanizma za kompenzaciju i postavljanje administratora za dodelu pomoći. Oni bi trebali biti u potpunosti usklađeni sa pravilima za državnu pomoć.

Izvor: investor.bg

error: Content is protected !!