Bugarska: Kolaps Marica Istok 2 i borba sa kvotama

, Vesti

Dug termoelektrane na ugalj Marica Istok 2 nastaviće da raste u 2019. godini, a očekuje se i nove povećanje cene sertfikata za emisije ugljenika.

Nakon brojnih pokušaja, u prethodne dve godine, da se postigne kratkoročna stabilizacija finansijske situacije u TE Marica Istok 2, u kontekstu sve viših cena kvota za emisije ugljen-dioksida i pada cene električne energije, čini se da će najveća bugarska kondenzaciona termoelektrana doživeti konačni kolaps.

Prema podacima Regulatorne komisije za energetiku, o kojima je raspravljano na sednici odžanoj u maju 2017. godine, TE Marica Istok 2 duguje matičnoj kompaniji BEH 260 miliona leva (133 miliona evra). Dakle, ovde je reč o podacima starim 18 meseci.

Do tog trenutka, elektrana je već kasnila sa isplatama BEH-u, a kredit je restrukturiran.

Analiza regulatora pokazala je da elektrana nema raspoloživa sredstva za finansiranje tekućih obaveza, niti poseduje kapital za ulaganje u novu stalnu aktivu.

Bugarska se ulaskom u EU pridružila Evropskoj šemi trgovine emisijama, čiji cilj je smanjenje zagađenja iz termoelektrana na ugalj. Mehanizam je prošao kroz nekoliko modofikacija pre nego što je ušao u aktuelnu, treću fazu, koja je započeta 2013. godine i očekuje se da će trajati do 2020. godine.

U ovom trenutku mehanizam pokriva više od 11.000 postrojenja, uključujući termoelektrane sa nominalnom toplotnom snagom od preko 20 MW.

Ideja Evropske komisije da se do 2050. godine postigne nulta emisija, radikalno se razlikuje od pogleda bugarske energetske industrije.

Ministarka energetike Temenuška Petkova rekla je početkom prošle godine da investicije za usaglašavanje termoelektrane sa novim ekološkim zahtevima neće biti toliko velike kako se činilo na prvi pogled, pod uslovom da se troškovi pokriju zaradom od prodaje električne energije.

Petkova je tada istakla da su troškovi kvota za emisije, koji su dostigli 160 miliona leva (81,8 miliona evra) u 2017. godini, uzrok loše finansijske situacije u kompaniji.

Prognoza je postala još optimisitičnija kada je regulator u februaru objavio da će TE Marica Istok 2 ostvariti mininalnu dobit od prodaje električne energije.

Međutim, uz troškove emisija, koji su dostigli 570 miliona leva (291,5 miliona evra) u periodu od 2013. do 2017. godine, ovaj profit gubi značaj.

Početkom juna, TE Marica Istok 2 je ponovo prijavila gubitak. Negativan finansijski rezultat za prvu polovinu godine, pre poreza, iznosio je 116 miliona leva (59,3 miliona evra).

Izvor: investor.bg

error: Content is protected !!