Bugarska i Poljska sarađuju na stabilizaciji tržišta kvota za emisije CO2

, Vesti

Godišnja vrednost evropskog tržišta kvota za emisije ugljen dioksida iznosi 38 milijardi dolara, a cena sertifikata beleže stalan rast. Ideja zakonodavca EU je sprovođenje mera koje će osigurati da se troškovi zagađenja konstantno povećavaju bar do 2030. godine.

Bugarska ministarka energetike Temenuška Petkova je u telefonskom razgovoru sa poljskim kolegom Kšišovim Thuževskim razgovarala o prekomernoj fluktuaciji cena na tržištu emisija ugljen-dioksida u EU. Telefosnski sastanak predstavlja odgovor na pismo poljskog Ministarstva energetike u kome se predlaže zajednički nastup u pronalaženju brzih i adekvatnih rešenja za ublažavanje efekata fluktuacije cena.

Tžuževski je napomenuo da postoji prostor za primenu mehanizma, predviđenog direktivom kojom se uspostavlja šema za trgovanje emisijama gasova sa efektom staklene bašte.

Ovaj mehanizam dozvoljava da Evropska komisija sazove sastanak Komiteta za klimatske promene, koji bi predložio mere za rešavanje problema.

Petkova je naglasila da termoelektrane u Bugarskoj proizvode više od 46% električne energije u zemlji i njihovo normalno funkcionisanje je od ključnog značaja za energetsku sigurnost Bugarske i regiona.

Dva ministra su se složila da zajednički napori mogu doprineti pronalaženju trajnog rešenja problema.

Evropsko tržište ugljen-dioksida je najveće od 45 sličnih mehanizama koji funkcionišu u različitim delovima sveta. Ovaj model se koristi u Kini, Meksiku i delovima SAD-a.

Izvor: investor.bg

error: Content is protected !!