Bugarska preduzima mere za usklađivanje sa normama sumpor-dioksida u Galabovu

, Vesti

 

 

Poslednjih godina došlo je do značajnog smanjenja ukupne emisije štetnih materija, posebno sumpor-dioksida, sa 715.358 na 48.567 tona u odnosu na 2007. godinu.

Glavni razlog za probleme u postizanju standarda sumpor-dioksida u Galabovu je istorijski nasleđena koncentracija četiri velika postrojenja na sagorevanje, koja se nalaze na maloj površini u basenu Marica Istok.

Problem sa visokim nivoom sumpor-dioksida u Bugarskoj postoji već duže vreme, i uglavnom je vezan za upotrebu uglja sa visokim sadržajem sumpora u pojedinim termoelektranama. To je navedeno u saopštenju Ministarstva za životnu sredinu i vode povodom odluke Evropske komisije od 25. jula 2019. godine o pokretanju prekršajnog postupka protiv Bugarske zbog prekoračenja normi sumpor-dioksida na području Galabova.

Od 2007. godine, Bugarska je, kao članica EU, u obavezi da poštuje norme o kvalitetu vazduha. Zbog neispunjavanja uslova za nivo sumpor-dioksida u 2009. godini, EK je pokrenula prekršajni postupak protiv Sofije, kada su bila problematična tri područja – Pernik, Galabovo i Dimitrovgrad.

Kao rezultat preduzetih mera od strane države i vlasnika velikih postrojenja za sagorevanje (LCP), poslednjih godina došlo je do značajnog smanjenja ukupnih emisija štetnih materija, posebno sumpor-dioksida, sa 715.358 na 48.567 tona u odnosu na 2007. godinu. Galabovo je jedina opština u kojoj i dalje postoje problemi u ispunjavanju evropskih zahteva o sadržaju sumpor-dioksida u atmosferskom vazduhu.

Glavni razlog za probleme u postizanju normi sumpor dioksida u gradu Galabovu je istorijski nasleđena koncentracija četiri velika postrojenja na sagorevanje, locirana na maloj površini oko rudnika uglja Marica istok, prema Ministarstvu, što dovodi do oslobađanja relativno velikih količina sumpor-dioksid i otežava određivanje specifičnog uzroka svake pojedine epizode ​​zagađenja i stepena uticaja svakog pojedinačnog postrojenja na kvalitet vazduha u Galabovu.

Ministarstvo za zaštitu životne sredine ističe da termoelektrane u basenu Marica Istok, prema podacima njihovih automatskih mernih sistema, ispunjavaju zahteve evropskog zakonodavstva i norme utvrđene u njihovim dozvolama. Postrojenja imaju značajan doprinos ukupnoj količini proizvedene električne energije u zemlji (između 45% i 60%, u zavisnosti od sezone).

Bez obzira na navedene probleme, u cilju postizanja neophodnog kvaliteta vazduha, Ministarstvo za životnu sredinu, preduzelo je aktivnosti na smanjenju nivoa sumpor-dioksida u ambijentalnom vazduhu u Galabovu. Vladin program je zasnovan na meri 572: Unapređenje/modernizacija postojećeg sistema ranog upozoravanja za predviđanje prekomernog zagađenja atmosfere sumpor-dioksidom u regionu Stara Zagora, koji će moći da predvidi moguća prekoračenja i smanji emisije iz svih elektrana u energetskom basenu Marica Istok.

Mera je implementirana i sistem ranog upozoravanja je pušten u rad 26. marta 2019. godine.

Kao rezultat mera preduzetih ove godine, došlo je do značajnog smanjenja broja slučajeva prekoračenja normi sumpor-dioksida registrovanih u Galabovu, na 19 od početka godine. Poređenja radi, u istom periodu 2018. godine, taj parametar je iznosio 46.

 

Izvor: publics.bg

error: Content is protected !!