Carbon Tracker Initiative: 79% termoelektrana na ugalj u EU je neprofitabilno

, Vesti

Četiri od pet termoelektrana na ugalj u Evropskoj uniji su nerentabilne, i operatori ovih elektrana bi ove godine mogli zabeležiti gubitke od 6,6 milijardi evra, navodi se u izveštaju tink tenk organizacije Carbon Tracker Initiative, objavljenom u četvrtak.

Pored toga, mnoge termoelektrane moraju da ugrade skuplje tehnologije kako bi zadovoljile strože standarde kvaliteta vazduha od 2021. godine. Rast rashoda za dozvole za emisije takođe će dodatno povećati troškove, prenosi Agerpres.

„Proizvođači energije iz uglja u EU gube likvidnost, jer ne mogu da se takmiče sa jeftinim obnovljivim izvorima energije i prirodnim gasom, a situacija će se samo pogoršavati. Donosioci odluka i investitori treba da se pripreme za uklanjanje uglja najkasnije do 2030. godine“, rekao je Matt Grei, jedan od autora izveštaja.

Carbon Tracker je analizirao ekonomske pokazatelje za svaku termoelektranu na ugalj u EU i utvrdio da je oko 84% proizvodnje energije na bazi lignita neprofitabilno, a u slučaju elektrana na ugalj, taj procenat iznosi 76%, što rezultira gubicima od 3,54 milijarde evra, odnosno 3,03 milijarde evra. Na nivou Evropske unije, 79% elektrana na ugalj je neprofitabilno.

 

Izvor: profit.ro

error: Content is protected !!