Cekor Srbija: O predlogu zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima

, NVO

Predlog Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (dalje Predlog Zakona) je sektorski propis sa reformskim namerama. Kada se pomenu reforme, postoje različite ideje oko toga šta one znače, a u slučaju Predloga Zakona reforme u najkraćem znače nameru da se rudarstvo ojača i proširi kao delatnost u svakom pogledu – povećanjem broja vršilaca delatnosti, povećanjem obima geoloških istraživanja i obima rudarskih iskopavanja i proizvodnje, porastom ulaganja u ove delatnost i drugim. Metod jačanja delatnosti je relativna liberalizacija uslova poslovanja, i naravno skrivena državna pomoć.

Ovako shvaćene reforme posmatrane iz ugla zaštite životne sredine i zaštite prirode su najcrnji mogući scenario, ali samo ako se Predlog Zakona shvati ozbiljno, kao propis koji se može ostvariti. Međutim, pošto Srbija kao zemlja ne ispunjava osnovni uslov za jačanje rudarstva –pre svega, ona je suviše gusto naseljena za današnje rudarske mašine i obime proizvodnje da bi ova delatnost mogla da se širi, Predlog Zakona ne treba shvatiti ozbiljno. Tačan opis ovog propisa je da je to dokument o namerama koji ne korespondira sa stvarnošću, zbog čega će njegova primena deliti sudbinu brojnih sličnih „reformskih“ propisa, koji ostaju mrtvo slovo na papiru pošto nemaju ni minimalnu vezu sa okruženjem u kojem treba da se sprovode. To ipak ne znači da ovakvi propisi ne mogu da proizvedu štetu, jer na žalost mogu. Stoga je ipak potrebno učiniti koliko je moguće da se Predlog Zakona ne pretvori u Zakon.

izvor: cekor.org

error: Content is protected !!