CG ekolozi: Cijevni prijeti nestanak zbog MHE u Albaniji

, Vesti

 

Zaštitnici prirode u Crnoj Gori ponovo su u nedjelju pozvali na obustavu radova na izgradnji mini-hidroelektrana na rijeci Cijevni u pograničnom toku te rijeke u sjevernoj Albaniji, upozoravajući da bi nastavak radova mogao dovesti do nestanka rijeke koju dijele dvije zemlje.

 

Predstavnici Green Home, koji su tokom terenske posjete rijeci Cijevni u prekograničnom dijelu sa Albanijom, navode da su svjedočili “intenzivnim radovima na izgradnji hidroenergetskih objekata”, te da je riječ o dvije mHe, od kojih će jedna, u gornjem toku, biti izgradjena za dvije godine, dok je druga u pograničnom mjestu Tamara u finalnoj fazi izgradnje.

 

“U postavljene cijevi promjera oko 130cm, na dužini oko 2,3 kilometra i više, zapremina vode iznosi oko 3000 kubnih metara vode, što će i tokom vodnog perioda zahvatati gotovo svu količinu vode iz Cijevne…ovdje nisu uključene mHe na drugim pritokama, poput Cijevne Vuklitske, koje dodatni multiplikuju uticaj na donji tok Cijevne”, rekla je Nataša Kovačević, predstavnica te organizacije.

 

Iz te organizacije su rekli da Vlada i resorna ministarstva “imaju sve mehanizme u rukama – polazeći od mogućnosti iniciranja međunarodne arbitraže u skladu sa Okvirnim sporazumom o vodoprivrednim odnosima između Crne Gore i Albanije, otvaranja slučaja ispred Sekretarijata Energetske zajednice ili slučajeva ispred Sekretarijata Bernske ili ESPOO Konvencije”.

 

Ona je podsjetila da je Green Home, na Ministarskom sastanku o prelasku država Zapadnog Balkana na čistu energiju održanom u februaru 2019, uputila otvoreno pitanje predstavniku Ministarstva infrastrukture i energije Albanije o razvoju malih HE na Cijevni, na šta su dobili odgovor da su svi radovi obustavljeni jer je dokumentacija za projekte bila nedostatna, te da će procjene uticaja ovih zahvata na životnu sredinu jednom kad budu urađene, biti poslate Crnoj Gori.

 

“Informacije do danas nismo dobili, dok radovi ne staju. Cijevi su već ukopane u koritu rijeke, postavljene na noseće mostove, betonirani zahvati i brana, te se izvode radovi na mašinskoj zgradi nakon čega će se rijeka konačno ucijeviti”, rekla je Kovačević i dodala da očekujemo od Vlade Crne Gore da organizuje hitnu stručnu posjetu terenu, pokrene međunarodnu arbitražu i iskoristi sve druge mehanizme koji su joj na raspolaganju kako bi se spriječili i sveli na najmanju moguću mjeru uticaji koje će mHE donijeti zaštićenom području Cijevne u Crnoj Gori.

 

Ta organizacija je naglasila da je “od izuzetne važnosti pristupiti hitnom utvrđivanju hidrološkog, fizičko-hemijskog i ekološkog nultog stanja rijeke Cijevne na najuzvodnijem dijelu kao referentnog stanja za monitoring osjetljivih podzemnih i površinskih voda, kojima sa isušivanjem dijelova rječnog korita prijeti nestanak”.

 

Izvor: glasamerike. net

error: Content is protected !!